svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ศาลรธน."ยังไม่ชี้ชะตาปม "8 ปีนายกฯ"แจ้งสภาขอบันทึกกรธ.501/61เพิ่มเติม

08 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ศาลรธน." ถกนัดพิเศษ ยังไม่ชี้ชะตา ปม "8 ปี นายกฯ" หารือแล้วไม่สิ้นสงสัย สั่ง"เลขาธิการสภา" ส่งสำเนาเอกสาร "บันทึกกรธ.ที่501/61" ภายในวันที่ 13 ก.ย. เพื่อประกอบการพิจารณาคดีเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65  "ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณา คำร้องของสมาชิกรัฐสภา ให้วินิจฉัย ปม 8 ปีนายกฯ ของ"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี  

 

โดยที่ประชุมได้ตรวจคำร้อง และคำชี้แจงของผู้ถูกร้องและผู้ร้อง แต่อย่างไรก็ตาม"ศาลรัฐธรรมนูญ"อภิปรายแล้ว เห็นว่ามีประเด็นที่ยัง"ไม่สิ้นข้อสงสัย"

 

โดยเฉพาะกรณีบันทึกรายการงานการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ยังเป็นข้อถกเถียงกัน  จึงสั่งให้ "เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" ส่งสำเนาบันทึกรายการงานประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 501 /  2561  ภายในวันที่ 13  ก.ย.65 เพื่อศาลฯจะได้นัดประชุมพิจารณาคดีคราวต่อไปในวันที่ 14 ก.ย.65 

 

 

 

วันเดียวกัน สำนักงาน "ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงถึงประเด็นการขอให้"เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" ให้ มีการส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 501 / 61 มายังศาลรธน.ภายในวันที่  13 ก.ย. เพื่อศาลรธน.จะได้มีการประชุมพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 14 ก.ย. นี้  

 

\"ศาลรธน.\"ยังไม่ชี้ชะตาปม \"8 ปีนายกฯ\"แจ้งสภาขอบันทึกกรธ.501/61เพิ่มเติม

 

เอกสารข่าวศาลรัฐธรรมนูญ  มีเนื้อหาดังนี้  การประชุมขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่พิจารณาคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ"พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ตามรัฐธรรมนูนมาตรา 170 ประกอบกับมาตรา 158 วรรคสี่ 

 

โดยศาลพิจารณาอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า ประโยชน์แห่งการพิจารณาตามอำนาจที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลกำหนดไว้ สั่งให้ "เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร" จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองการบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขภายในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 พร้อมกันนี้ศาลได้กำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

 

logoline