svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

บานปลาย"กกต."เรียก"ศรีสุวรรณ"แจง ปมใบเสร็จ"ส.ส.กินกล้วย"หลุดผ่านไลน์

04 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"กกต." นัดหมาย "ศรีสุวรรณ" ให้ข้อมูลเพิ่มปม ใบเสร็จส.ส.กินกล้วยหลุดผ่านไลน์ ด้านศรีสุวรรณ เตรียมนำหลักฐานใหม่ที่ปรากฎผ่านสื่อมาก่อน ส่งให้ กกต.พรุ่งนี้

 

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65  "นายศรีสุวรรณ จรรยา"  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือเรียกให้สมาคมฯไปพบในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.65 นี้ เวลา 13.30 น.เพื่อให้ถ้อยคำประกอบคำร้อง กรณีที่ร้องเรียนให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิด ส.ส.ที่มีหลักฐานยืนยันว่ารับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น โดยการโอนบัญชีธนาคารผ่านระบบ internet banking ของธนาคารนับแสนบาทต่อเดือน

 

บานปลาย"กกต."เรียก"ศรีสุวรรณ"แจง ปมใบเสร็จ"ส.ส.กินกล้วย"หลุดผ่านไลน์

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข้อมูลจากกรณีไลน์หลุด ซึ่งมีเนื้อหาและภาพที่ระบุให้เห็นว่า มีรายชื่อ ส.ส.พรรคเล็ก เซ็นต์ชื่อรับเงินกันหลายคนจากบุคคลซึ่งไม่ปรากฎชื่อ และมีภาพหลักฐานสลิปการโอนเงินไปยังบุคคลปลายทาง ซึ่งเป็นชื่อของหัวหน้าพรรคการเมืองเล็กๆ รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มการเมืองด้วยโดยจ่ายกันเป็นรายเดือนๆละ 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 

หลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งชี้ได้ว่านักการเมืองต่าง ๆ มีพฤติการณ์การรับเงินกันจริง แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นการโอนรับกันเพื่อวัตถุประสงค์ใด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างกัน หรือยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการครอบงำหรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่

 

นอกจากนั้น ยังมีข้อพิรุธว่า ส.ส.บางคนอ้างว่าเงินที่ได้รับโอนมาดังกล่าวนำไปใช้ในการลงพื้นที่ ดูแลชาวบ้านนั้น จะถือเป็นรายได้หรือรายรับของพรรคการเมืองตาม ม.62(5) และหรือ (7) ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 หรือไม่ และได้มีการประกาศให้ประชาชนทราบตาม ม.65 และหรือได้มีการปฏิบัติตาม ม.67 ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และหรือมีการจัดทำและลงรายการทางบัญชีรายรับ-รายจ่ายของพรรคการเมืองตาม ม.59 หรือไม่ ฯลฯ

 

แต่หากไม่ใช่ก็อาจถือได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทันที ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.72 ประกอบ ม.126 ของกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่กับศาลกำหนด

 

"นายศรีสุวรรณ จรรยา"  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

 

ที่สำคัญการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.28 ประกอบ ม.92(3) ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้อีกด้วย ที่บัญญัติห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมนั่นเอง

 

"ในวันดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะได้นำพยานหลักฐานที่ไม่เคยปรากฎในสื่อมาก่อน ไปมอบให้ กกต.เพิ่มเติม เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออัปเปหิ เหล่า ส.ส.หรือหัวหน้าพรรคการเมืองตามหลักฐานดังกล่าวต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด
 

logoline