svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกฯ "ธนกร วังบุญคงชนะ" พ้นโฆษกสำนักนายกฯ

03 กันยายน 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ ให้ "ธนกร วังบุญคงชนะ" ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 203/2565 เรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 213/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งนายธนกร วังบุญคงชนะ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ว้นที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

 

เนื่องจากนายธนกร วังบุญคงชนะ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10(2) แห่งพระราชบัญญัติะเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้นายธนกร วังบุญงชนะ ข้าราชกรการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกฯ "ธนกร วังบุญคงชนะ" พ้นโฆษกสำนักนายกฯ

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม คลิกที่นี่