svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"โภคิน"ย้ำปชช.อยากปฏิวิติเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกไทยสร้างไทย

"โภคิน"หนุนตั้ง ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ชี้แก้ไขเพียงระบบเลือกตั้งไม่ตอบโจทย์ผลประโยชน์ปชช. ลั่น'ไทยสร้างไทย'พร้อมทุกติกาเลือกตั้ง ชวนคนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศวันเลือกตั้ง ให้ทสท.เข้าไปสู้เพื่อคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนตัวเล็กของประเทศ 

31 สิงหาคม 2565 ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้ยกร่างกฎหมายตั้งแต่ขั้นกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญ ที่ได้นำเสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความว่า หากจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ต้องมีการทำประชามติถามประชาชนเสียก่อน และแม้มีควาพยายามผลักดันจากภาคประชาชนให้ทำประชามติ รวมถึงการแก้ไขรายมาตรา เพื่อเลิกการสืบทอดอำนาจ

 

\"โภคิน\"ย้ำปชช.อยากปฏิวิติเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกไทยสร้างไทย

 

ทั้งนี้ แต่ปรากฎว่าเพื่อไม่ให้มีส.ส.พึงมี กลับเลือกแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในประเด็นระบบเลือกตั้ง และใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540 ที่แบ่งการเลือกตั้งส.ส.เป็น 2 ประเภท คือ ระบบแบ่งเขต กับบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ประชาชนเลือกตัวแทนในพื้นที่ กับเลือกพรรคการเมืองอย่างละใบ ซึ่งจะทำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้รับที่นั่ง หรือมี ส.ส.มากกว่าคะแนนเสียงที่ได้รับอย่างมาก ทำให้พรรคขนาดกลางขนาดเล็กเสียเปรียบและไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม จึงเห็นว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ควรจะมาต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มอำนาจให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยขณะนี้ตนได้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับ ส.ส.ร.ขึ้นมาในนามพรรคไทยสร้างไทย โดยไม่ใช่เป็นการจัดทำฉบับใหม่ จึงอยากให้พรรคการเมืองให้ความสนใจ มากกว่าการมุ่งไปที่การแก้ไขระบบการเลือกตั้ง เพื่อให้พรรคของตัวเองได้เปรียบการเลือกตั้งเป็นหลัก

 

\"โภคิน\"ย้ำปชช.อยากปฏิวิติเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกไทยสร้างไทย

 

"รัฐธรรมนูญทุกฉบับ ได้กำหนดไว้ว่าอำนาจเป็นของประชาชน แม้ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร ยังถือว่าอำนาจของประชาชน แต่ที่ผ่านมาอำนาจของประชาชนได้ถูกบิดเบือนมาโดยตลอด โดยเงิน อำนาจนิยม และอิทธิพล ที่นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำและความทุกข์ยากของประชาชน ทำให้คนตัวเล็กมีความเสี่ยงตั้งแต่เกิดจนแก่ ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบายดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ เพื่อเสริมสร้างอำนาจให้กับประชาชน (Empower) และปลดปล่อยประชาชน (Liberate) จาก "รัฐราชการ" และแนวคิด "อำนาจนิยม" เพื่อให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคควรต้องดำเนินการ เพื่อพี่น้องประชาชน" ดร.โภคิน ระบุ

นอกจากนี้ แนวทางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ มี ส.ส.พึงมีหรือไม่ ซึ่งสามารถออกได้ 2 แนวทาง คือ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ สามารถใช้สูตรหาร 100 ได้ หรือขัดรัฐธรรมนูญต้องกลับไปใช้สูตรหาร 500 ซึ่งต้องกลับไปทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งใหม่ และต้องดูว่าสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทันหรือไม่

 

\"โภคิน\"ย้ำปชช.อยากปฏิวิติเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกไทยสร้างไทย

 

ขณะเดียวกัน แต่หากไม่ทันมีการยุบสภาก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องไปออกหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระบบเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนว่า ไม่ได้ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองทั้งสิ้น

 

"พรรคไทยสร้างไทย มีความพร้อมทุกกติกาการเลือกตั้ง แต่ถ้าพี่น้องคนไทยอยากจะปฏิวิติเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้ทุกคนลุกขึ้นมาในวันเลือกตั้ง เพื่อจับปากกาแสดงเจตนารมณ์กาบัตรเลือกตั้งทั้งแบบเขต และบัญชีรายชื่อให้กับพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเป็นพรรคของประชาชน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอย่างเด็ดขาด เพื่อส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา" ดร.โภคิน กล่าว