svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นิพนธ์"ลั่น ปชป.พร้อมบริหารประเทศ ชูจุดแข็งเป็นสถาบันการเมือง

20 สิงหาคม 2565

"นิพนธ์" ชู ปชป.พร้อมบริหารประเทศ ชี้จุดแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง ด้วยโครงสร้างบุคลากรพร้อมทุกด้านจากความรู้และประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ

20 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเวทีระดมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองคลองแห โดยพบปะพูดคุยแกนนำ และสมาชิกพรรค ปชป. อสม. และกลุ่มสตรีคลองแหในพื้นที่เขต 3 อำเภอหาดใหญ่   ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมยศ พลานด้วง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคปชป.เขต 3 สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคปชป.เขต 2 ประธานสาขาพรรคและคณะกรรมสาขาพรรคเขตเลือกตั้งที่ 3  แกนนำ  สมาชิกพรรค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีคลองแห และประชาชนเข้าร่วมในเวทีระดมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองคลองแห

 

"นิพนธ์"ลั่น ปชป.พร้อมบริหารประเทศ ชูจุดแข็งเป็นสถาบันการเมือง

โดย นายนิพนธ์ กล่าวให้กำลังใจ และให้ความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ ว่าพรรคปชป.ตลอดเวลากว่า 76 ปีเข้าสู่ปีที่ 77 พรรคปชป.เป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เติบโตมาหลายยุคหลายสมัย และได้ทำนโยบายโครงการต่างๆมากมาย  ตั้งแต่ยุคนายชวน หลีกภัยมาจนถึงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียน เงินผู้สูงอายุ เงินอสม. เงินกยศ. หรือการทำถนนสี่เลนทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้การดำเนินนโยบายของพรรคยังคำนึงถึงความยั่งยืนและสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน อย่างนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)หรือบำนาญประชาชน ที่ตั้งขึ้นสมัยท่านอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ เหล่านี้เกิดจากนโยบายของพรรคปชป.ที่ต่อยอดให้ประเทศเดินไปสู่รัฐสวัสดิการ ในปัจจุบันปชป.ได้เดินหน้าทำเรื่องของโครงการประกันรายได้ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้พี่น้องเกษตรทุกคนมีความพึงพอใจกับนโยบายดังกล่าว   เพราะนโยบายประกันรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น ที่สำคัญอีกประการคือการที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถานบันการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ซึ่งคำว่าสถาบันนั้นจะไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

 

"นิพนธ์"ลั่น ปชป.พร้อมบริหารประเทศ ชูจุดแข็งเป็นสถาบันการเมือง

วันนี้ปชป.ภายใต้การนำของหัวหน้าจุรินทร์ เป็นผู้นำพรรคเพื่อเป็นความหวังของประเทศ และเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทุกด้าน อย่างด้านระบบรัฐสภา ก็มีท่านชวน หลีกภัย ด้านการเมืองก็มีท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ด้านเศรษฐกิจ ก็มีท่านดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นต้น เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมในทุกๆด้านกับการทำหน้าที่บริหารประเทศด้วยความรู้และประสบการณ์ และเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคตลอดเวลาและจะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 “ดีใจที่วันนี้สาขาพรรคเขต 3 ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นสมาชิกกับพรรคปชป. เพื่อที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แนวทางที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาในพื้นที่เมืองคลองแหว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดในวันข้างหน้า  จึงต้องขอขอบคุณหัวหน้าสาขาพรรคและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างนี้ เพราะนี่คือการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับพรรคปชป. เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง แม้จะโดนกระแสลมแรงก็ยังไม่ล้ม นอกจากมีใบไม้ที่ผลัดลงมาบ้าง แต่ก็พร้อมที่จะผลิใบใหม่ออกมาแทน ดังนั้นพวกเราจึงต้องเป็นกำลังสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนำพรรคไปสู่การเลือกตั้ง และพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำสึนามิทางการเมืองในภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง” นายนิพนธ์กล่าว