svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“สุวัจน์”นำคนโคราชทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2565

“สุวัจน” นำคนโคราชทำความดี ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชนชาวโคราชจำนวนมาก ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 690 ต้น ณ บริเวณตลาดน้ำบึงหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า เนื่องในวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พี่น้องประชาชนชาวโคราช ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวหัวทะเล จัดงานเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ เพื่อสนองพระราชดำริ เพื่อเดินตามพระราชปณิธาน พระองค์ท่าน

 

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี

เน้นการรักษาธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกป่า วันนี้พสกนิกรชาวโคราช ได้ปลูกต้นไม้ที่ บึงหัวทะเล ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 690 ต้น  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า

 

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่ราษฏร  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีพระราชดำรัส ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”


ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่ง ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ และหมอกควัน ร่วมทั้งให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน 

 

“สุวัจน์”นำคนโคราชทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ

พสกนิกรทั้งหมู่เหล่าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ต้องชื่นชมนายกเทศมนตรีหัวทะเล และพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมที่นี้ จะเห็นถึงความเจริญและก้าวหน้า  และวันนี้ก็ได้มาเห็นโครงการตลาดน้ำ มีอาคารที่สวยงาม และต่อไปก็คงมีกิจกรรมต่างๆ เพราะได้การสนับสนุนงบประมาณรัฐบาล และได้ทราบว่า เทศบาลหัวทะเล จะมีการสร้างสนามวอลเลย์บอล และสนามฟุตบอล เพื่อให้พื้นที่เป็นแหล่งสันทนาการ แหล่งความสุขของชาวโคราช สามารถให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชได้มาใช้กัน นอกจากนี้ยังมี มีบึงน้ำที่เป็นส่วนประกอบ 

 

และการที่เราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความความร่มรื่น ร่มเย็น สร้างป่า สร้างเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครนครราชสีมา นายกฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ปลูกต้นไม้ จำนวน 10,110 ต้น และวันนี้เทศบาลตำบลหัวทะเล ก็ได้ปลูกอีก 690 ต้น เพิ่มจำนวนประชากรต้นไม้ให้กับจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

 

“สุวัจน์”นำคนโคราชทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ


การปลูกต้นไม้มีความสำคัญ เพราะโลกก็ต้องเผชิญกับการผันผวนของธรรมชาติ ไม่ว่าเรื่องโลกร้อน เรื่องฝุ่นละออง PM2.5 และเริ่มเป็นภัยคุกคามความสุขกับมวลมนุษย์ ต้นไม้สามารถช่วยได้ ป่าไม้ช่วยได้ 

 

การที่เราได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องโลกร้อน และสร้างความเขียว ต้นไม้ช่วยกรองอากาศ ฝุ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขสบาย


“ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล กับส.ส.วัชรพล คณะกรรมการบริหาร เป็นหลักในการพัฒนาและหางบประมาณ ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้มีการพัฒนาบึงหัวทะเล ให้ยิ่งใหญ่เป็นสวนสาธารณะ เป็นปอด เป็นศูนย์สันทนาการ กีฬา และสุขภาพ เป็นศูนย์แห่งการจัดงานกิจกรรมประเพณีต่างๆ ถือว่าเป็นผลงานความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนในท้องถิ่น ที่เป็นสิ่งหนึ่งพิสูจน์ได้ว่า ตราบใด ถ้าคนในท้องถิ่นมีความเห็นตรงกัน และพัฒนาร่วมกันจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” นายสุวัจน์ กล่าว

 

“สุวัจน์”นำคนโคราชทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ