svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ "เวียง วรเชษฐ์" ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม

27 กรกฎาคม 2565
527

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเวียง วรเชษฐ์) ลาออก

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเวียง วรเชษฐ์) ลาออก

 

ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๒๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นั้น

 

 

บัดนี้ นายเวียง วรเชษฐ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวจึงสิ้นสุดลง

"ราชกิจจาฯ"  ประกาศ "เวียง วรเชษฐ์" ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม

 

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

นายเวียง วรเชษฐ์  ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม

ทั้งนี้ "นายเวียง วรเชษฐ์" เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 4 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย  โดยใน พ.ศ. 2561 นายเวียงได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ และในปี 2562 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ  แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง