svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“พีระพันธุ์”ถกบอร์ดสั่งลุยแก้ปัญหาร้องเรียนเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

12 กรกฎาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“พีระพันธุ์”ประชุมบอร์ดใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตามรับเรื่องร้องเรียนเป็นการด่วน ย้ำรัฐเป็นที่พึ่งได้เพื่อยกระดับชีวิต

12 กรกฎาคม 2565 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานเพื่อประชาชน หลังจากได้รับการร้องเรียนเพื่อขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขและช่วยเหลือ ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

“พีระพันธุ์”ถกบอร์ดสั่งลุยแก้ปัญหาร้องเรียนเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

โดยนายพีระพันธุ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มีคำสั่งให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีหน้าที่และอำนาจ คือ

 

1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนยื่นมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายรัฐมนตรี และที่ยื่นต่อคณะกรรมการและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

2.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย

"คณะกรรมการชุดนี้จะเน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประชาชน เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการให้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจริงๆ เป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เรื่องไหนที่ประชาชนเข้าใจผิด ก็ต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง และอยากให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน เพื่อให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น และอยากให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนในเรื่องที่เขาเดือดร้อนได้ เราต้องทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมติดตามผล และประสานงานกับทุกจังหวัดเข้าไปร่วมแก้ไขอย่างทันท่วงที" นายพีระพันธ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ล่าสุดได้สั่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ 2 กรณีเร่งด่วน ได้แก่ กรณีถูกหน่วยงานภาครัฐเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และกรณีขอความช่วยเหลือเยียวยาจากความยากจนของครอบครัวผู้พิการใน จ.ร้อยเอ็ด โดยทั้งสองเรื่องได้สั่งการให้ทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว

 

“พีระพันธุ์”ถกบอร์ดสั่งลุยแก้ปัญหาร้องเรียนเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

ขณะเดียวกัน จะเร่งดำเนินการกับข้อร้องเรียนอื่นๆ ด้วย โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวทุกวันจันทร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมในครั้งถัดไปจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่รับเรื่องและกลั่นกรองข้อร้องเรียนต่าง และนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 

สำหรับข้อมูลสถิติเรื่องราวร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นจากประชาชนผ่านศูนย์รับร้องเรียน 1111 สำนักปลัด พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 – 6 ก.ค. 2565 พบว่ามีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 169,930 เรื่อง โดยเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมากที่สุดอันดับแรก เป็นประเด็นเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล และร้องทุกข์เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 123,630 เรื่อง คิดเป็น 72.75% และที่เหลืออันดับที่สองเป็นเรื่องทั่วไป ทั้งเรื่องการร้องทุกข์ แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส และเสนอความเห็น 46,300 เรื่อง คิดเป็น 27.25% โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตามและยุติเรื่องร้องเรียนไปทั้งหมด 164,409 เรื่องคิดเป็น 96.75% และรอผลอีก 5,521 เรื่อง

 

“พีระพันธุ์”ถกบอร์ดสั่งลุยแก้ปัญหาร้องเรียนเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนส่งเรื่องเพื่อขอให้เร่งแก้ไข 5 อันดับแรก ได้แก่

 

1.ประเด็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19

 

2.ประเด็นการร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็น-การกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยาโควิด-19 เรื่องที่

 

3.เสียงดังรบกวน และการสั่นสะเทือน  

 

4.การเสนอตรากฎหมาย

 

5.ประเด็นด้านไฟฟ้า

 

ทั้งนี้ โดยแบ่งเป็นประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์ เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ประเภทสังคมและสวัสดิการ 31,818 เรื่อง ประเภทเศรษฐกิจ 6,799 เรื่อง ประเภทกฎหมาย 6,243 เรื่อง การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4,356 เรื่อง ประเภทการเมืองการปกครอง 3,353 เรื่อง ประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,638 เรื่อง และ ประเภท พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 7 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 54,214 เรื่อง โดยดำเนินการจนได้ข้อยุติ 48,665 เรื่อง และรอผลการพิจารณาจำนวน 5,549 เรื่อง

 

ส่วนประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา 10 อันดับแรก ได้แก่ การรักษาพยาบาล,เสียงรบกวน สั่นสะเทือน การเสนอและตรากฎหมาย ไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำประปา ถนน ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ และประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามลำดับ

 

ขณะที่หน่วยงานที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 10 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานจเรตำรวจ,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,กรมการขนส่งทางบก,กรมสรรพากร,สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย,สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

 

ส่วนจังหวัดที่ได้มีการประสานงานเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนของประชาชนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ปทุมธานี,ชลบุรี,นครปฐม,พระนครศรีอยุธยา,สงขลา,นครศรีธรรมราช และ นครราชสีมา ตามลำดับ

logoline