svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กลุ่มป้องสถาบันฯ นัดบุกทำเนียบฯ พรุ่งนี้ จี้ "บิ๊กตู่" ไล่ "แอมเนสตี้" พ้นไทย

24 พฤศจิกายน 2564

เช็กก่อนเดินทาง! กลุ่มป้องสถาบันฯ นัดรวมตัวบุกทำเนียบฯ พรุ่งนี้ จี้ "บิ๊กตู่" ไล่ "แอมเนสตี้" พ้นไทย ชี้ มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

     วันนี้ (24 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายนพดล พรหมภาสิต ในนามกลุ่มพรกนิกรปกป้องสถาบัน ได้ประสานมาทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ว่า ในวันที่ 25 พ.ย. เวลา 10.00 น. จะนำสมาชิกกลุ่มเดินทางมาหน้าทำเนียบรัฐบาลและรถกระจายเสียงและเปิดปราศรัย พร้อมกับยื่นเรื่องร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบการทำงานขององค์กร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เนื่องจากมีพฤติกรรมการกระทำเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์

 

กลุ่มป้องสถาบันฯ นัดบุกทำเนียบฯ พรุ่งนี้ จี้ "บิ๊กตู่"  ไล่ "แอมเนสตี้" พ้นไทย
 

     เนื่องจากปรากฏเหตุการณ์ว่า แอมเนสตี้ไทยได้ประกาศแคมเปญเขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลก จี้ทางการไทยให้หยุดดำเนินคดีกับ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ถือว่าองค์กรดังกล่าวเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 นั้น ผูกพันทุกองค์กร ซึ่งการกระทำขององค์กรดังกล่าว อาจถือได้ว่า อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการจาบจ้วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

กลุ่มป้องสถาบันฯ นัดบุกทำเนียบฯ พรุ่งนี้ จี้ "บิ๊กตู่"  ไล่ "แอมเนสตี้" พ้นไทย

    ดังนั้น รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วน หากพบข้อมูลหลักฐานอันเชื่อได้ว่าองค์กรดังกล่าวมีจุดมุงหมายแทรกแซงกิจการความมั่นคงของประเทศ ให้องค์กรนี้พ้นออกไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้รับเรื่องดังกล่าว

 

กลุ่มป้องสถาบันฯ นัดบุกทำเนียบฯ พรุ่งนี้ จี้ "บิ๊กตู่"  ไล่ "แอมเนสตี้" พ้นไทย

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Nopadol Prompasit