svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ไทย"เฮ หลุด “บัญชีแดง"ประเทศเสี่ยงสูงสุด สหราชอาณาจักร

08 ตุลาคม 2564

สหราชอาณาจักร ถอน "ไทย" จากบัญชีเสี่ยง ส่งผลผู้ที่รับวัคซีน 4 ชนิด ที่ได้รับการรับรอง เดินทางเข้า UK ได้ "ไม่ถูกกักตัว"

โฆษกรัฐบาล ธนกร วังบุญคงชนะ ออกมาเปิดเผยว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักร   ได้ประกาศปรับ-ลดจำนวนประเทศหรือดินแดนที่อยู่ใน “บัญชีสีแดง” หมายถึง ประเทศและดินแดนที่มีความเสี่ยงสูงในการเดินทางไปเยือน ลดลงจาก 54 ประเทศ เหลือ 7 ประเทศ โดย "ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกปลดออกจากบัญชีแดง"  จะเริ่มมีผลตั้งแต่ เวลา 04.00 น. ของวันที่ 11 ต.ค.64 ตามเวลาสหราชอาณาจักร

"พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขอบคุณประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่า  เป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของรัฐบาล ต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ได้สร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ"

นายธนกร บอกว่า  ก่อนหน้านี้ วันที่ 6 ต.ค. 2564  นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับ นายมาร์ก กุดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตได้ชื่นชมการดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทย  ในการต่อสู้กับความท้าทายโรคไวรัสโควิด – 19  อีกทั้งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร บอริส จอห์นสัน ได้ฝากความปรารถนาดีมายังนายกรัฐมนตรีไทย 

"ไทย"เฮ หลุด “บัญชีแดง"ประเทศเสี่ยงสูงสุด สหราชอาณาจักร

 

"การปลดชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีแดง จะส่งผลแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ครบโดสของ 4 ยี่ห้อที่สหราชอาณาจักรรับรองไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้แก่ 1. แอสตร้าเซเนก้า 2. ไฟเซอร์ 3. โมเดอร์นา และ 4. แจนเซน หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จะสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องกักตัว"

 

กรณีที่ 2 ผู้ที่ยังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ไม่ครบโดส หรือได้รับวัคซีนโควิด - 19 ที่สหราชอาณาจักรไม่รับรอง ยังคงต้องเข้ารับการตรวจโควิด - 19 จำนวน 1 ครั้ง 3 วันก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร และต้องกักตัวที่บ้านหรือโรงแรมเป็นระยะเวลา 10 วัน พร้อมกับตรวจหาโควิด - 19 ในวันที่ 2 และ 8 หลังมาถึง