svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ฉัตรชัย พรหมเลิศ" ปฏิเสธ เตรียมโดดลงเล่นการเมืองหลังเกษียณ

23 กรกฎาคม 2564

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธข่าวลือเตรียมลงเล่นการเมือง หลังเกษียณ ต.ค. นี้ แม้มีคนเชียร์จำนวนมากเจ้าตัวขอทำงานสู้โควิด-19 จนครบวาระ ค่อยพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อีกครั้ง

หลังมีกระแสข่าวว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียมลงเล่นการเมือง โดยอาจตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรืออาจจะไปร่วมงานกับ พรรคเศรษฐกิจไทย ที่จดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองลำดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่มี นายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค และเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค 

ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่า นายฉัตรชัย ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะจดตั้งพรรค หรือเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใด เนื่องจากยังอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และต้องการทำงานในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการก่อน รวมถึงขณะนี้มีสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการเมืองในอนาคต


อย่างไรก็ตามหากเกษียณอายุราชการ อาจจะกลับมาคิดเกี่ยวกับงานด้านการเมือง หากชั่งใจดูแล้ว ว่ายังมีประโยชน์มากพอที่จะทำงานด้านการเมือง ก็อาจจะหาพรรคการเมืองเข้าสังกัด แต่หากประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้ว ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้ามาทำงานด้านการเมือง ก็อาจจะขอพักผ่อนก่อน

แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุอีกว่า นายฉัตรชัยยังไม่ตัดสินใจแน่นอน มีแต่คนเชียร์ให้ลงการเมือง ยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวพูดหรือกระทำสิ่งใดๆ เลย และฟังจากคนใกล้ชิดว่าน่าจะไม่ใช่ความสนใจที่แท้จริง เพราะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะคงไม่อยากขัดแย้งกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เห็นต่างทางการเมืองในสถานการณ์ที่แตกแยกขัดแย้งในปัจจุบัน และหากเกษียณแล้ว น่าจะพักผ่อนหรือทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรืองานกุศลแบบสบายๆ

เกาะติดประวัตินายฉัตรชัย

ท่านเกิดวันที่ 19 ก.พ. 2504  เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต และ

ระดับปริญญาดทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำรุ่น32)

 

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทริร์น