background-defaultbackground-default
"ภูมิธรรม" แจง "ยิ่งลักษณ์" พ้นมลทินจำนำข้าว

"ภูมิธรรม" แจง "ยิ่งลักษณ์" พ้นมลทินจำนำข้าว ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา ระบุเป็นการกระทำที่พยายามมุ่งหวังทำลาย รัฐบาลประชาธิปไตย จี้คืนความยุติธรรมให้ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเลขานุการ ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า  ศาลปกครองกลางคืนความยุติธรรมให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  โดยให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่1351/2559 ลงวันที่ 13 ต.ค.2559 ซึ่งให้อดีตนายกฯ ต้องชดใช้สินไหมทดแทนเป็นเงิน 35,000ล้านบาท  และให้เพิกถอนคำสั่งของกรมบังคับคดี ที่ออกคำสั่งหรือประกาศใดๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของอดีตนายกฯ โดยศาลชี้ว่า คำสั่งที่เอาผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องคำวินิจฉัย ชี้ชัดว่า อดีตนายกฯ ไม่ต้องรับผิดในคดีรับจำนำข้าว  คำสั่งกระทรวงการคลังไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรม แก่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่านายกยิ่งลักษณ์ เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
อีกทั้งโครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ถือเป็นนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่ ใช้เงินมาก แต่ก็ยังดำเนินการอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง ที่ผ่านการตรวจสอบ และ การวิเคราะห์ ดูแลของหน่วยงานระดับชาติ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง  ซึ่งถือได้ว่าได้ดำเนินการภายในกรอบวงเงินที่ขอไว้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งถือเป็นการดำเนินการในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านการเลือกต้ังมาจากประชาชน
เห็นได้ชัดเจนว่าการพยายามเอาผิดอดีตนายกฯในเรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำที่ พยายามใช้เป็นข้ออ้าง เพื่อเข้ามายึดอำนาจ ในปี 2557 โดยมุ่งหวัง ทำลาย รัฐบาล ประชาธิปไตย ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน การดำเนินการเอาผิดและยึดอายัดทรัพย์สินของอดีตนายกฯ นั้น  เป็นการ กระทำที่เร่งรัดเร่งรีบถึงขนาดใช้มาตรา44 ออกมาคุ้มครองเจ้าหน้าที่โดยเหตุที่ฝ่ายราชการประจำ ทราบแต่เบื้องต้นแล้วว่า ไม่เคยมีแนวทาง แนวปฏิบัติให้กระทำเช่นนี้มาก่อน แต่รัฐบาลฝ่ายผู้มีอำนาจ ก็พยายามจัดการถึงขนาดมีรายงานการประชุมออกมาว่าไม่ต้องคำนึงถึงความยุติธรรม การใช้คำสั่งตามมาตรา44 ซึ่งเป็นอำนาจล้นพ้นของผู้กระทำรัฐประหาร  ออกเป็นคำสั่งเพื่อให้ นิรโทษกรรมล่วงหน้า เพื่อช่วยฝ่ายราชการ  ที่ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์ในครั้งนี้ ให้พ้นผิด เรื่อง"การละเมิด" หากมีการฟ้องร้องเอาผิด 
กรณีนี้จึงถือเป็นการกระทำ ที่มิชอบ ของผู้มีอำนาจ อย่างแท้จริง เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดสำนึกทางจริยธรรม ดังนั้นผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบควรต้องทำสิ่งผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วให้ถูกต้อง
ความยุติธรรมในบ้านเมืองเราถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน ที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีการรัฐประหาร ความเสียหายจากทำลายหลักการนิติธรรม นั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการกระทำต่อผู้นำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  ดังนั้นจึงต้องคืนความยุติธรรม ให้ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว ดีกว่าพยายาม จะดันทุรังและคิดหาเหตุผล แก้เกี้ยว ไม่รู้จบ เพื่อพยายาม อธิบายการกระทำ ที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา คิดผิด คิดใหม่ได้ สง่างามกว่าการดันทุรัง หาแง่มุมทางกฎหมาย มาอธิบายเพื่อปกป้องการกระทำที่บิดเบือนหลักการที่ถูกต้อง หยุดบิดเบือนกฎหมายเพื่อกลบเกลื่อนความผิดที่เคยกระทำประเทศเราเสียหายด้วยการกระทำเช่นนี้มามากพอแล้ว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด