svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

จีนแก้ปัญหาขาดแคลนถั่วเหลืองด้วยการปลูกแซมกับข้าวโพด (คลิป)

27 กุมภาพันธ์ 2566
237

จีนกำลังขาดแคลนถั่วเหลืองอย่างหนัก โดยต้องนำเข้าถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้นักวิจัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการใช้เทคนิคปลูกพืชแซมระหว่างถั่วเหลืองกับข้าวโพด

ที่ศูนย์วิจัยในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ศาสตราจารย์หยาง เหวินหยู และนักศึกษากำลังสนใจการเติบโตของถั่วเหลือง เพื่อดูว่าจะปรับตัวกับระดับแสงที่ต่ำได้อย่างไร เมื่อต้องนำไปปลูกแซมกับข้าวโพดที่ต้นสูงกว่าและปิดบังแสงอาทิตย์ไว้ 

จีนแก้ปัญหาขาดแคลนถั่วเหลืองด้วยการปลูกแซมกับข้าวโพด (คลิป)

ศาสตราจารย์หยาง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรเสฉวน กล่าวว่าความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องใหญ่เพราะจีนพึ่งพาตนเองเรื่องถั่วเหลือได้ไม่ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ แต่ละปียังต้องนำเข้าประมาณ 100 ล้านตัน ปัญหาก็คือเมื่อต้องปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในฤดูเดียวกันจึงทำให้มีพื้นที่จำกัด ถ้าปลูกข้าวโพดก็ไม่มีพื้นที่ให้ปลูกถั่วเหลืองหรือพืชอื่น ๆ และเพราะข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญสำหรับจีนมาก ชาวไร่ได้เงินมากกว่าจึงนิยมปลูกมากกว่าทำให้ขาดแคลนถั่วเหลือง

จีนแก้ปัญหาขาดแคลนถั่วเหลืองด้วยการปลูกแซมกับข้าวโพด (คลิป)

และเพราะประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้นความต้องการโปรตีนก็เพิ่มมากขึ้น การปลูกพืชแซมหรือผสมกันระหว่างข้าวโพดและถั่วเหลือง จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านอาหารของโลกได้ ขณะนี้ในจีนจึงใช้วิธีนี้แล้วประมาณ 6 ล้าน 3 แสนไร่ ช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได้ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ และวิธีนี้ถูกกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาชนบทของรัฐบาลกลางมา 3 ปีต่อเนื่องแล้ว

จีนแก้ปัญหาขาดแคลนถั่วเหลืองด้วยการปลูกแซมกับข้าวโพด (คลิป)

แต่วิธีการของศาสตราจารย์หยางยังคงมีแรงต่อต้านจากชาวไร่ ที่กังวลเรื่องการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว ที่ต้องมีระยะห่างที่ชัดเจนเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ ถ้าปลูกสลับเป็นถั่วเหลือง 1 แถว กับข้าวโพด 1 แถว เกรงว่าจะมีปัญหาได้ แต่ศาสตราจารย์หยางศึกษาเรื่องนี้มาถึง 23 ปีแล้ว จนได้ระยะห่างที่เหมาะสม นั่นคือห่างกัน 2 เมตร เพื่อให้ถั่วเหลืองได้รับแสงอาทิตย์และเครื่องจักรเก็บเกี่ยวทำงานได้ ขณะที่หลายสิบบริษัทในจีนก็กำลังพัฒนาเครื่องจักรเก็บเกี่ยวสำหรับการปลูกข้าวโพดแซมด้วยถั่วเหลืองแล้วเช่นกัน

จีนแก้ปัญหาขาดแคลนถั่วเหลืองด้วยการปลูกแซมกับข้าวโพด (คลิป)

ศาสตราจารย์หยางตั้งเป้าที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนถั่วเหลือง โดยขณะนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดในจีนประมาณ 250 ล้านไร่ หากแซมด้วยถั่วเหลืองก็จะเพิ่มปริมาณถั่วเหลืองได้เพิ่มขึ้น 72 ล้านตัน ซึ่งเกือบจะเพียงพอสำหรับจีนแต่อาจต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ซึ่งเขาจะใช้ความมุ่งมั่นเพื่อเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรจีนต่อไป