svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อินโดนีเซียผ่านกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

06 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รัฐสภาอินโดนีเซียอนุมัติกฎหมายอาญาฉบับใหม่ ที่กำหนดบทลงโทษในคดีต่าง ๆ รวมถึง การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส และการหมิ่นประมาทต่อประธานาธิบดี ทำให้ถูกวิจารณ์ว่า ลิดรอนเสรีภาพของพลเมือง

กฎหมายอาญาฉบับใหม่ผ่านความเห็นชอบอย่างเอกฉันท์โดยรัฐสภาในวันอังคาร เพื่อบังคับใช้แทนกรอบกฎหมาย ซึ่งใช้มาตั้งแต่ได้รับเอกราช และกฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ทั้งต่อชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติ แต่ยังต้องรอประธานาธิบดีลงนาม และคาดว่า จะเริ่มบังคับใช้ภายใน 3 ปี

  

ภายใต้กฎหมายใหม่กำหนดห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส และผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุดนาน 1 ปี ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งมีโทษจำคุกสูงสุดนาน 6 เดือน นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามการดูหมิ่นประธานาธิบดี หรือ สถาบันของรัฐ และห้ามการพูดต่อต้านอุดมการณ์ของรัฐ โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุดนาน 3 ปี

 

อินโดนีเซียผ่านกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

 

 

แต่มีผู้ประท้วงชุมนุมคัดค้านกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่ด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงจาการ์ตา โดยมองว่า เป็นการถดถอยของประชาธิปไตย ทำลายเสรีภาพของพลเมือง ควบคุมชีวิตส่วนบุคคล และจำกัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ส่วนภาคธุรกิจ เตือนว่า กฎหมายใหม่อาจทำลายภาพลักษณ์ของอินโดนีเซียในฐานะจุดหมายของการท่องเที่ยวและการลงทุน

 

อินโดนีเซียผ่านกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

 

ขณะที่ผู้คัดค้านกฎหมายฉบับนี้สามารถยื่นร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ หากเห็นว่า กระบวนการจัดทำกฎหมายไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนการลงมติเห็นชอบ เช่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างโปร่งใส

 

 

logoline