svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ปิดประชุมอาเซียน วิโดโดย้ำต้านสงครามเย็นในเอเชีย

13 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

การประชุมสุดยอดอาเซียนปิดฉากลงแล้วในวันอาทิตย์ โดยอินโดนีเซียรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียน และย้ำว่า อาเซียนไม่ควรเป็นตัวแทนของชาติมหาอำนาจ และจะไม่ยอมให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่ในเอเชีย

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 40 และ 41 ที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาสิ้นสุดลงแล้วในวันอาทิตย์  โดยนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชาได้ส่งมอบค้อน ที่เป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งประธานอาเซียนให้กับประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย

    

การประชุมจัดขึ้นในช่วงเวลาตึงเครียดที่สหรัฐฯ และจีน กำลังแข่งขันกันเพื่อสร้างอิทธิพลในอาเซียน และหลายรัฐบาลยอมรับว่าถูกกดดันให้เลือกข้าง

   

วิโดโด กล่าวหลังรับตำแหน่งประธานอาเซียนว่า “อาเซียนต้องเป็นภูมิภาคที่สงบสันติ และเป็นเสาหลักให้กับเสถียรภาพของโลก ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และต้องไม่เป็นตัวแทนของมหาอำนาจชาติใด”

     

นอกจากนี้เขา ประกาศชัดเจนว่า “อาเซียนต้องเป็นภูมิภาคที่มีเกียรติศักด์ศรี ยึดมั่นค่านิยมของมนุษยชาติและประชาธิปไตย  อาเซียนจะไม่ปล่อยให้พลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันกลายเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่ในภูมิภาคของเรา”

ปิดประชุมอาเซียน วิโดโดย้ำต้านสงครามเย็นในเอเชีย

 

ก่อนหน้านั้นนายกรัฐนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา แถลงผลสรุปการประชุมในช่วง 4 วันว่า สามารถหารืออย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผล ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และค่านิยมของอาเซียน ที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความซับซ้อนของประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ

    

เขาย้ำด้วยว่า ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเจรจาและความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกผ่านกลไกหลากหลายภายใต้การนำของอาเซียน  และย้ำรักษาเอกภาพของอาเซียนไม่ว่าในสถานการณ์ใด  เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทั้งภูมิภาค

 

ปิดประชุมอาเซียน วิโดโดย้ำต้านสงครามเย็นในเอเชีย

 

 

ส่วนนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน กล่าวในการประชุมของเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นการประชุมที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางในวันอาทิตย์ โดยยื่นข้อเสนอ 3 ข้อเพื่อเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทาย ซึ่งหนึ่งในนี้ คือ รักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และสร้างโครงสร้างความร่วมมือในภูมิภาคที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนต้องไม่ถูกสั่นคลอน และจีนพร้อมสนับสนุนอาเซียนในการรักษาเอกภาพและความร่วมมือ

 

ปิดประชุมอาเซียน วิโดโดย้ำต้านสงครามเย็นในเอเชีย

 

 

logoline