svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

กัมพูชาเอาใจจีน รับรองนโยบายจีนเดียวค้านเอกราชไต้หวัน

12 พฤศจิกายน 2565
580

กัมพูชาเจ้าภาพประชุมอาเซียนออกตัวแรงเอาใจจีน สนับสนุน "นโยบายจีนเดียว" คัดค้านการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวัน ทั้งยังกำหนดปีมิตรภาพระหว่างสองชาติด้วย

ร่างแถลงการณ์ร่วม (joint communiqué) ระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ออกมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 40 และ 41 ที่กรุงพนมเปญ ได้ให้การรับรอง "นโยบายจีนเดียว" และต่อต้านกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนใด ๆ เพื่อแสวงหา "เอกราชของไต้หวัน" 

 

กัมพูชาเอาใจจีน รับรองนโยบายจีนเดียวค้านเอกราชไต้หวัน

แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ออกมาในระหว่างการเยือนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างแถลงการณ์ร่วมระบุอย่างชัดเจนว่า กัมพูชายืนยันการยึดมั่นนโยบายจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยว และคัดค้านการกระทำหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่บ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน ตลอดจนกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนทุกรูปแบบที่แสวงหา "เอกราชของไต้หวัน" และการแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอธิปไตยไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใด ๆ ซึ่งกัมพูชาสนับสนุนทุกความพยายามของจีน ในการปกป้องผลประโยชน์หลักและบรรลุการรวมชาติ

 

กัมพูชาเอาใจจีน รับรองนโยบายจีนเดียวค้านเอกราชไต้หวัน

ด้านคณะผู้แทนจีนได้แสดงความขอบคุณกัมพูชาในเรื่องนี้ ซึ่งทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งแต่ปี 2563 ทั้งยังเห็นชอบร่วมกันที่จะให้ปี 2566 เป็น "ปีแห่งมิตรภาพจีน-กัมพูชา" (Cambodia-China Friendship Year) ที่จะตามด้วยพิธีเฉลิมฉลองอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ 

 

ภาพ : FB/Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister