svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อาเซียนหนุนกำหนดเวลาให้เมียนมาทำตามแผนสันติภาพ

11 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อาเซียนเพิ่มแรงกดดันให้เมียนมาทำตามแผนสันติภาพ โดยจะกำหนดกรอบเวลาชัดเจน และเสนอขยายมาตรการห้ามผู้แทนทางการเมืองเมียนมาเข้าร่วมการประชุม

สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน มีมติร่วมกันในการประชุมสุดยอดผู้นำวันแรกที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาในวันศุกร์ว่า ควรกำหนดเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ และกรอบระยะเวลาชัดเจน ที่ให้รัฐบาลทหารเมียนมาปฏิบัติตาม “ฉันทามติ 5 ข้อ” หรือ แผนสันติภาพ ที่อาเซียนและเมียนมาเห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือน เม.ย. ปีที่แล้วเพื่อยุติความรุนแรงหลังการรัฐประหาร และมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศดำเนินการจัดทำรายละเอียด

 

 

อาเซียนหนุนกำหนดเวลาให้เมียนมาทำตามแผนสันติภาพ

 

มตินี้มุ่งเพิ่มแรงกดดันรัฐบาลทหารเมียนมา หลังจากไม่มีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนสันติภาพดังกล่าวในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา และอาเซียนจะเรียกร้องให้สหประชาชาติ และหุ้นส่วนภายนอกสนับสนุนแผนสันติภาพด้วย

 

 

 

อาเซียนหนุนกำหนดเวลาให้เมียนมาทำตามแผนสันติภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ยังคงไม่มีผู้แทนทางการเมืองจากเมียนมาได้รับเชิญให้เข้าร่วม  และประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ยื่นข้อเสนอให้อาเซียนขยายการแบนไม่ให้ผู้แทนทางการเมืองของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมของอาเซียน นอกเหนือจากการประชุมสุดยอดและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ และนายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยบอกว่า ควรเพิ่มการส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นแก่รัฐบาลทหารเมียนมา

 

 

logoline