svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

11 พฤศจิกายน 2565

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 40 และ 41 เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ได้กล่าวเปิดงานในฐานะประธานหมุนเวียน

โดยนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เรียกร้องให้เฝ้าระวังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันให้มากขึ้น และยึดมั่นในคำขวัญอาเซียนคือ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งชุมชน" 

 

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 

ทั้งยังกล่าวด้วยว่าอาเซียนและแต่ละประเทศสมาชิกสามารถประกาศได้ว่า พวกเขาเอาชนะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้แล้ว และจากการคาดการณ์ของสำนักงานวิจัยพบว่า "เศรษฐกิจมหภาคอาเซียนพลัสทรี" (ASEAN+3) เมื่อเดือนตุลาคม พบว่า แต่ละประเทศสมาชิกจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวก โดยภูมิภาคอาเซียนโดยรวมคาดว่าจะบรรลุอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 5.3 และ 4.9 ในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ตามลำดับ

ผู้นำกัมพูชาเปิดการประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการ