svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ความต้องการพลังงานโซล่าเซลล์ในจีนพุ่งสูง (คลิป)

เกือบ 2 เดือนแล้ว ที่จีนเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปทั่วภาคเหนือ และทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมาก ความสนใจในการหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ในขณะนี้ จึงเพิ่มสูงขึ้นมากและมีศักยภาพทางการตลาดด้วย

แผงโซล่าเซลล์กำลังกลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการสร้างอาคารในจีน ส่งผลให้ความต้องการแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างเช่นโรงงานผลิตในเซี่ยงไฮ้ที่แต่ละวันผลิตแผงโซล่าเซลล์ถึง 3 หมื่นชิ้น โดยมีโรงงานถึง 12 แห่งในจีน และคาดว่าในปีนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ถึง 50 กิกะวัตต์ อย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตมหาศาลเช่นกัน ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องใช้โซล่าเซลล์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่จีนเผชิญกับคลื่นความร้อน

 

ผู้บริหารของ Shanghai JA Solar Technology กล่าวว่าครึ่งแรกของปีนี้ ทางโรงงานได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาและในโรงงาน โดยได้พลังงานไฟฟ้าถึง 170 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 9,800 ตัน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม โรงงานแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ถึง 1 ล้าน 2 แสนกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เพื่อใช้ในการผลิตและใช้ในสำนักงาน และยอดการผลิตในครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มสูงจากปีที่แล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ต้นทุนในการผลิตโซล่าเซลล์ราคาถูกลงและเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าหลักซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ผู้บริหารกล่าวว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 23 เปอร์เซ็นต์ ความบางของแผ่นซิลิคอนก็น้อยกว่า  150 micrometers ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งปีหนึ่งจะรับแสงอาทิตย์ประมาณ 1 พันชั่วโมง  ครอบครัวที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 550 วัตต์ต่อชั่วโมง เพียงแค่ 10 กว่าแผง ก็เพียงพอสำหรับการใช้ไฟฟ้าเกือบตลอดทั้งปี

 

ปีที่แล้วในจีนมีการติดตั้งและใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มากกว่าการใช้ไฟฟ้าจากส่วนกลางเป็นครั้งแรก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีศักยภาพทางการตลาดสูงมากเพราะความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ผู้บริหารของ Fitch Ratings กล่าวว่า ปีที่แล้วหลายเมืองในจีนขาดแคลนไฟฟ้าถึงขั้นต้องปันส่วนพลังงาน ส่วนหนึ่งเพราะขาดแคลนถ่านหินด้วย ในปีนี้ยังต้องเจอกับภาวะแห้งแล้งทำให้มีปัญหากับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ขณะเดียวกันจีนก็ปล่อยให้ราคาไฟฟ้าลอยตัว ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์  พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จึงเป็นทางเลือกไม่เฉพาะในมณฑลที่เจริญเติบโตแล้วเท่านั้น แต่รวมถึงมณฑลที่พัฒนาน้อยกว่าแต่กำลังต้องการใช้ไฟฟ้าสูงด้วย  นอกจากนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร ดังนั้นจึงน่าสนใจในด้านการลงทุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานด้วย