svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเล็งลงโทษโรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

02 กันยายน 2565

รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติเกี่ยวกับมาตรการรับมือโรคระบาดในอนาคต ซึ่งรวมถึงมาตรการลงโทษต่อโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ปฏิเสธให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้ออื่น ๆ ตามที่ทำข้อตกลงไว้กับทางจังหวัด

นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ ประชุมร่วมกับคณะทำงานรับมือโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ (2 ก.ย.) และมีมติให้ออกมาตรการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดใด ๆ ในอนาคต ที่จะมีบทลงโทษสำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ไม่ให้การรักษาผู้ป่วยนอก และไม่จัดเตรียมเตียงผู้ป่วยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้ออื่น ๆ  พร้อมกับสั่งการให้เตรียมร่างกฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยให้เพียงพอและมาตรการควบคุมพรมแดนเมื่อเกิดโรคระบาด

 

 

ภายใต้มาตรการใหม่ แต่ละจังหวัดจะจัดทำข้อตกลงกับโรงพยาบาล ที่จะเป็นผู้ให้ บริการหลักของแต่ละจังหวัด และกำหนดให้โรงพยาบาลเหล่านั้นต้องรับรักษาผู้ป่วยเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ หลังจากมีบทเรียนจากการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดปัญหาระบบสาธารณสุขตึงตัวและขาดแคลนเตียงผู้ป่วย และสถานพยาบาลเหล่านั้นจะถูกเพิกถอนสถานะพิเศษชั่วคราว หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ตกลงไว้ นอกจากนี้รัฐบาลจะสามารถสั่งการให้ผู้ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตสินค้าที่จำเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

   

มาตรการใหม่ยังกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นและมีอาการต้องสงสัยของโรคติดเชื้อ แล้วไม่รายงานสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงกักตัวด้วย

 

 

รัฐบาลเตรียมยื่นร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการใหม่เหล่านี้ต่อที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และคณะรัฐมนตรียังตัดสินใจจัดตั้งสำนักงานรับมือวิกฤตโรคติดเชื้อ โดยจะยื่นร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าสู่รัฐสภาในสมัยประชุมสามัญในปีหน้า

  

ขณะเดียวกันในวันนี้จังหวัดมิยางิ, อิบารากิ, ทตโตริ และซางะ ประกาศเปลี่ยนวิธีรายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 รายวันแล้ว โดยจะรายงานเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงเพื่อลดภาระของสถาบันทางการแพทย์  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลเตรียมประกาศเปลี่ยนเกณฑ์การรายงานผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ