svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

"ไอเอ็มเอฟ" อนุมัติเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ บรรเทาวิกฤตน้ำท่วมปากีสถาน

30 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) อนุมัติโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ปากีสถานเป็นจำนวนกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศหลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมหนัก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

มิฟทาห์ อิสมาอิล รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของปากีสถานกล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้อนุมัติโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของปากีสถานครั้งที่ 7 และ 8 ซึ่งจะปล่อยเงินทุนจำนวน 1.17 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ปากีสถาน ที่มีปัญหาขาดแคลนเงินสดอย่างหนักในขณะนี้


อิสมาอิลยังกล่าวอีกว่า ไอเอ็มเอฟตกลงที่จะขยายโครงการให้ความช่วยเหลือปากีสถานออกไปอีกหนึ่งปี และเพิ่มสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) อีก 1 พันล้านดอลลาร์

\"ไอเอ็มเอฟ\" อนุมัติเงิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ บรรเทาวิกฤตน้ำท่วมปากีสถาน

เงินดังกล่าวจะเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบของชาวปากีสถาน ซึ่งขณะนี้กำลังประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา เมื่อทุนสำรองเงินตราต่างประเทศได้ลดลงถึงระดับที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการส่งออกได้เพียงเดือนเดียว ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศก็กำลังประสบปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นอย่างมาก

logoline