svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เกาหลีใต้สัญญาฟื้นฟูสัมพันธ์ญี่ปุ่น - แจงแผนพัฒนาเกาหลีเหนือ

15 สิงหาคม 2565

ผู้นำเกาหลีใต้ชูความสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น ในวันครบรอบสิ้นสุดการยึดครองเกาหลีของญี่ปุ่น และเสนอรายละเอียดแผนพัฒนาเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับการปลดนิวเคลียร์

ประธานาธิบดียุน ซอก-ยอล ของเกาหลีใต้ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในวันครบรอบ 77 ปี สิ้นสุดการยึดครองเกาหลีระหว่างปี 2453-2488 โดยจักรวรรดิญี่ปุ่น โดยเขากล่าวในพิธีที่จัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีในวันนี้ (15 ส.ค.)  ว่า เกาหลีใต้จำเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ภายใต้ปฏิญญาร่วมระหว่างประธานาธิบดีคิม แดจุง และนายกรัฐมนตรีเคโซ โอบูจิ ในปี 2541 ที่เรียกร้องให้ก้าวผ่านอดีตและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกัน 

 

เกาหลีใต้สัญญาฟื้นฟูสัมพันธ์ญี่ปุ่น - แจงแผนพัฒนาเกาหลีเหนือ

เขาบอกด้วยว่าสองประเทศควรสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในประชาคมโลก ด้วยการทำงานร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เขายังเปิดเผยรายละเอียดของแผนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ เพื่อแลกกับเกาหลีเหนือยุติการพัฒนานิวเคลียร์และเข้าสู่กระบวนการปลดนิวเคลียร์ ตามที่เสนอไว้ในการกล่าวสุนทรพจน์วันรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 10 พ.ค.

 

เกาหลีใต้สัญญาฟื้นฟูสัมพันธ์ญี่ปุ่น - แจงแผนพัฒนาเกาหลีเหนือ

เขาระบุว่าจะดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านอาหาร โครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการจ่ายไฟฟ้า โครงการพัฒนาท่าเรือและสนามบิน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือด้านการผลิตสินค้าเกษตร  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ และการสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ