svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เปลี่ยนชื่อฝีดาษลิง หลีกเลี่ยงอคติทางเชื้อชาติ

14 สิงหาคม 2565

องค์การอนามัยโลกเปลี่ยนชื่อเรียกสายพันธุ์ย่อยของไวรัสฝีดาษลิง เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างอคติและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดชื่อใหม่ให้กับสายพันธุ์หลัก 2 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสฝีดาษลิง โดยสายพันธุ์ที่ราบลุ่มคองโก มีชื่อใหม่ว่าสายพันธุ์เคลด 1 ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก มีชื่อใหม่ว่าสายพันธุ์เคลด 2 โดยสายพันธุ์เคลด 2 ยังแบ่งย่อยออกมาเป็นสายพันธุ์ 2 เอ และ 2 บี ซึ่งสายพันธุ์ 2 บี คือกลุ่มสายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

ส่วนสาเหตุที่ WHO เปลี่ยนชื่อให้กับสายพันธุ์ของฝีดาษลิง เพื่อหลีกเลี่ยงอคติและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ จากการตั้งชื่อสายพันธุ์ตามถิ่นที่พบการแพร่ระบาดเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และขอให้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกสองสายพันธุ์ย่อยนี้ในทันที

ในส่วนของชื่อโรคที่เกิดจากการติดเชื้อฝีดาษลิง WHO ก็กำลังพิจารณาตั้งชื่อใหม่ด้วย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดี