svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ทำไมเขตคังนัมในโซลเสี่ยงหนักจากน้ำท่วมฉับพลัน

10 สิงหาคม 2565

เขตคังนัมในกรุงโซลเป็นย่านคนรวยและแหล่งช้อปปิ้ง แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากฝนตกหนักที่สุดในรอบ 80 ปีของเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิศาสตร์และความไม่พร้อมของระบบระบายน้ำ

ทำไมเขตคังนัมในโซลเสี่ยงหนักจากน้ำท่วมฉับพลัน

 

ภาพและคลิปวิดีโอที่แพร่สะพัดในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเผยให้เห็นน้ำท่วมสูงระดับเข่าใกล้สถานีรถไฟคังนัม และรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำกลางถนนที่กลายเป็นแม่น้ำ หลังฝนเทกระหน่ำลงมาเมื่อคืนวันจันทร์

 

แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ย่านคังนัมทางตอนใต้ของกรุงโซลแห่งนี้ประสบกับน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกหนัก โดยในเดือน ก.ย. 2563 และ เดือน ก.ค. 2564 พื้นที่นี้ก็ประสบกับน้ำท่วมหนักเช่นกัน

 

สาเหตุที่ย่านคังนัมได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันมีปัจจัยจากสภาพภูมิศาสตร์ โดยเป็นพื้นที่ราบต่ำอยู่ใกล้แม่น้ำฮัน และพื้นที่กว่า 75% อยู่ในระดับต่ำกว่า 40 เมตร และพื้นที่มีความลาดชันเพียง 5% นอกจากนี้พื้นที่ยังต่ำกว่าย่านอื่น ๆ ใกล้เคียงถึง 10 เมตร

 

ทำไมเขตคังนัมในโซลเสี่ยงหนักจากน้ำท่วมฉับพลัน

 

 

ทำไมเขตคังนัมในโซลเสี่ยงหนักจากน้ำท่วมฉับพลัน

 

นอกจากนี้ที่ผ่านมาความพยายามเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมในเขตคังนัมยังไม่เพียงพอ โดยนับตั้งแต่ปี 2555 มีการออกมาตรการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุโมงค์ระบายน้ำ ปัจจุบันรองรับน้ำฝนได้ 85 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 45 มิลลิเมตรในอดีต

 

แต่อุโมงค์ระบายน้ำแห่งใหม่ในย่านบันโปที่สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิ.ย. ไม่สามารถรองรับฝนปริมาณมากอย่างเมื่อคืนวันจันทร์ ที่สูงเกินกว่า 110 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

 

 

ทำไมเขตคังนัมในโซลเสี่ยงหนักจากน้ำท่วมฉับพลัน

 

ในปี 2558 ทางการกรุงโซลประกาศแผนสร้างระบบระบายน้ำในเขตคังนัมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยโครงการมูลค่ากว่า 1,007 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเดิมกำหนดสิ้นสุดในปี 2559 แต่ปัญหางบประมาณและอื่น ๆ ทำให้ล่าช้า และคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในปี 2567

 

แต่ผู้เชี่ยวชาญ บอกว่า ระบบระบายน้ำในโครงการนี้ถูกออกแบบให้รองรับฝนตกหนักระดับที่จะเกิดขึ้นในทุก 30 ปีได้ แต่ไม่อาจรองรับปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ปริมาณมากที่สุดในรอบ 115 ปีเมื่อวันจันทร์