svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

โฟมพิษเต็มแม่น้ำยมุนา ระบุสาเหตุมาจากโรงงานย้อมผ้ายีนส์

นักเคลื่อนไหวบอกว่าโรงงานย้อมผ้าพากันปล่อยของเสีย ที่ไม่ได้รัับการบำบัดลงสู่แม่น้ำจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันเกิดโฟมพิษจำนวนมากในแม่น้ำยมุนาท่ไหลผ่านกรุงนิวเดลี

โฟมพิษสีขาว ปกคลุมพื้นที่บางส่วนของแม่น้ำยมุนา ช่วงที่ไหลผ่านกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันอังคาร ( 9 พฤศจิกายน ) ซึ่งตามรายงานของนักเคลื่อนไหวในท้องถิ่น ปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการทิ้งขยะอุตสาห กรรมและน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดอย่างผิดกฎหมาย

 

วรุณ กูลาตี นักเคลื่อนไหวรายหนึ่งบอกว่า “สิ่งปฏิกูลที่ไม่ผ่านการบำบัดและของเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดจากอุตสาหกรรมการย้อมผ้า กำลังถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำยมุนาโดยโรงบำบัดน้ำเสียโดยตรง ทุกคนสามารถเห็นสถานะของยมุนาที่มีแต่ฟอง มันมีมลพิษ น้ำพวกนี้สกปรก”

โฟมพิษเต็มแม่น้ำยมุนา ระบุสาเหตุมาจากโรงงานย้อมผ้ายีนส์

ตามที่กูลาตีระบุ อุตสาหกรรมผ้ายีนส์ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายในเขตที่อยู่อาศัยในเมืองหลวง กำลังปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียมากกว่าที่ได้รับอนุญาต และการละเมิดยังคงไม่มีการตรวจสอบ

 

โฟมพิษหลั่งไหลเข้ามา ในขณะที่ผู้นับถือศาสนาฮินดู ลงอาบน้ำในแม่น้ำยมุนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาเพื่อขอบคุณเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์สำหรับรางวัลชีวิตที่ดีบนโลก ภาพผู้หญิงอาบน้ำและสวดมนต์ท่ามกลางฟองโฟมสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในยามนี้

โฟมพิษเต็มแม่น้ำยมุนา ระบุสาเหตุมาจากโรงงานย้อมผ้ายีนส์

หนึ่งในนั้นคือกุนจาน เทวี ที่บอกว่า “น้ำสกปรกมาก แต่เราไม่มีทางเลือกมากนัก มันเป็นพิธีกรรมในการอาบน้ำในช่วงเทศกาล " ฉัธปูจา " เราจึงมาที่นี่เพื่ออาบน้ำ ” 

 

ทางด้านคณะกรรมการการจ่ายน้ำของรัฐบาลกรุงนิวเดลีกล่าวโทษว่าของเสียจากอุตสาหกรรมและมลพิษที่ไม่ผ่านการบำบัดจากรัฐหรยาณาและอุตตรประเทศที่อยู่ใกล้เคียงสำหรับมลพิษที่เลวร้ายลงของแม่น้ำยมุนา

โฟมพิษเต็มแม่น้ำยมุนา ระบุสาเหตุมาจากโรงงานย้อมผ้ายีนส์