svasdssvasds
เนชั่นทีวี

บันเทิง

เปิดเหตุผล "อชิ อชิรวัตติ์" ลูกชายคนดัง ขอผ่อนผันตรวจเลือกทหาร

03 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เห็นกันตั้งแต่ยังเด็ก เผลอไม่ทันไร "อชิ อชิรวัตติ์ มัสยวาณิช" ลูกชายสุดหล่อของ "ฟลุค เกริกพล-โบ ชญาดา" ก็ถึงวัยเกณฑ์ทหารแล้ว แต่เจ้าตัวขอผ่อนผันด้วยเหตุผลไปเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับ "อชิ อชิรวัตติ์" อายุ 21 ปี หนุ่มหล่อทายาทคนบันเทิง ที่ต้องเข้ารับตรวจเลือกทหารกองเกินในปีนี้เป็นปีแรก

เปิดเหตุผล อชิ อชิรวัตติ์ ลูกชายคนดัง ขอผ่อนผันตรวจเลือกทหาร

 

ในช่วงเช้าของวันนี้ (3 เม.ย.67) ณ วัดทองใน ซ.อ่อนนุช 25 สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเลือกแจ้งว่า "นายอชิรวัตติ์ มัสยวาณิช" ได้ทำการขอผ่อนผันการตรวจเลือก กรณีนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มาตรา 27(2) ว่าด้วย หมวดที่ 4 การเรียกคนเข้ากองประจำการ มาตรา27 ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือก ทำการตรวจเลือก ตามกำหนดหมายนั้น โดยนำใบสำคัญทหารกองเกิน บัตรประจำตัวประชาชนและประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่ว่าอยู่จนกว่าตรวจเลือกแล้วเสร็จ ให้ถือว่ากองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเว้นแต่

เปิดเหตุผล อชิ อชิรวัตติ์ ลูกชายคนดัง ขอผ่อนผันตรวจเลือกทหาร

(1) ข้าราชการซึ่งได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันสำคัญยิ่ง หรือไปราชการ ต่างประเทศ โดยคำสั่งของเจ้ากระทรวง (2) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษา วิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (3) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงคราม และอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม (4) บุคคลซึ่งกำลังปฎิบัติงาน ร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม (5) เกิดสาเหตุสุดวิสัย (6) ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น (7) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และ เชื่อถือได้มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก กรณีตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นเหตุให้วันนี้ "อชิ อชิรวัตติ์" ไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวตามกำหนด

เปิดเหตุผล อชิ อชิรวัตติ์ ลูกชายคนดัง ขอผ่อนผันตรวจเลือกทหาร

logoline