svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ราคาทองคำ" ขึ้น 50 บาท ! รูปพรรณขายบาทละ  30,000   บาท

09 ธันวาคม 2565

ราคาทองคำวันนี้ขึ้น 50  บาท ตามตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ  29,500  บาท  ทองรูปพรรณขายออกบาทละ  30,000   บาท

รายงานข่าวจากสมาคมค้าทองคำแจ้งว่า    ราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บาท    ต่างประเทศอยู่ที่ 1,792.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จากเดิมอยู่ที่ 1,783.50  ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ค่าเงินบาทอยู่ที่   34.79   บาทต่อดอลลาร์   จากเดิมอยู่ที่  34.86     บาทต่อดอลลาร์

ทั้งนี้ส่งผลให้ทองคำแท่งซื้อบาทละ 29,400 บาท ขายออกบาทละ   29,500   บาท  ทองรูปพรรณซื้อบาทละ   28,864.64 บาท ขายออกบาทละ 30,000  บาท

"ราคาทองคำ" ขึ้น 50 บาท ! รูปพรรณขายบาทละ  30,000   บาท

"ราคาทองคำ" ขึ้น 50 บาท ! รูปพรรณขายบาทละ  30,000   บาท