svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ทางสองแพร่งของอนาคต"การท่องเที่ยวไทย" จับตาเลือกสภาอุตฯท่องเที่ยว

07 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

จับตา การเลือกตั้งคณะกรรมการ"สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"ในคราวนี้ได้กลายมาเป็นที่สนใจในวงการท่องเที่ยว เพราะเท่ากับเป็นการเลือกอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

"อุตสาหกรรมท่องเที่ยว"ได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศไทยในสภาวะการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจหลังการปรับมาตรการการรับมือการระบาดของโควิด 19 จาก Phuket Sandbox และพัฒนามาสู่การปลดทุกเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศลง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทะลักเข้าประเทศไทยและคาดการณ์ว่าสิ้นปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า 11.5 ล้าน และประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนในปี 2566

 

แต่ไม่เฉพาะประเทศไทยที่มองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ต่างให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และต่างได้พยายามเพิ่มจุดขาย และขีดความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าประเทศ 

 

ท่องเที่ยวภูเก็ต

 

ในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจึงเป็นโจทย์สำคัญในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการในการเดินทาง

 

รวมถึงความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ และในต่างประเทศ, ค่าพลังงานที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสถานการณ์ด้านความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ จะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง 

 

ทางสองแพร่งของอนาคต\"การท่องเที่ยวไทย\" จับตาเลือกสภาอุตฯท่องเที่ยว

 

การให้ความสนใจกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันจึงเป็นเรื่องสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่หน้าที่หลักคงต้องอยู่ในภาระงานของ"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" และ"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" รวมถึง"สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"

 

"สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๔๔  โดยมี"คุณวิจิตร ณ ระนอง" เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านแรก และได้มีประธานและคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมี"คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์" เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจะหมดวาระการบริหารในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใน ๓๐ วัน 

 

การเลือกตั้งคณะกรรมการ"สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"ในคราวนี้ได้กลายมาเป็นที่สนใจในวงการท่องเที่ยว เพราะเท่ากับเป็นการเลือกอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยว่าจะมีทิศทางไปอย่างไร โดยจะเป็นการเลือกตั้งของสองมุมมอง และสองฉากทัศน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่มีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยท่านปัจจุบันแสดงความจำนงค์จะลงรับการเลือกตั้งอีกสมัย และมี"คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม" อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แสดงความจำนงค์เสนอตัวลงรับการเลือกตั้ง

 

(ซ้าย) ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม" อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,(ขวา) ชำนาญ ศรีสวัสดิ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

นโยบายสำคัญของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันได้เน้นย้ำคือ การผูกการท่องเที่ยวกับภาคการเกษตรและดิจิทัล โดยได้ร่วมมือด้านงบประมาณและวิชาการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการเดินสายสนับสนุนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถเชื่อมโยงการเกษตร ดิจิทัล และการท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ เช่น อยุธยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช

 

โดยมีฐานคะแนนสำคัญจากสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยที่รวบรวมสมาชิกจากสมาคมท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ และการเน้นให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกรายย่อยจากกองทุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพรรคสร้างอนาคตไทย ที่บุตรชายประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคร่วมกับสมาชิกคนสำคัญของพรรค

 

ส่วนนโยบายของผู้เสนอตัวอีกท่านคือ"คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม" ที่ใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้ริเริ่ม Phuket Sandbox และภาพลักษณ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอความพร้อมของ Phuket Expo 2028 ครั้งที่ 1 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์หกด้านผ่านการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Thailand Tourism Congress ที่จัดในเมืองท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ภูเก็ต เชียงราย ขอนแก่น อยุธยา และกำหนดปิดท้ายที่พัทลุง โดยเน้นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวคือ การท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism), การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All), การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ (Wellness & Medical Tourism), การท่องเที่ยวโดยซอร์ฟพาวเวอร์, การท่องเที่ยวโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Tourism) และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านการท่องเที่ยว (Regulatory Guillotines) รวมถึงนโยบายปรับปรุงและยกเครื่องข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปบนแคมเปญว่า "เชื่อมโยง สื่อสาร ประสาน สร้างสรรค์"

 

สถานที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพ เพชรบุรี

 

จะเห็นได้ว่า ผู้เสนอตัวเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน มีจุดนำเสนอและแนวนโยบายคนละมิติ และน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เข้มข้นครั้งหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สมาชิกกว่า 160 ราย จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ตำแหน่งประธานประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก และเป็นความหวังสำคัญในพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ใครเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิให้เป็นคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) รวมถึงคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมการอีกหลายชุดที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

จึงอาจจะกล่าวได้ว่า อนาคตของการท่องเที่ยวไทยจะถูกกำหนดด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้

 

ทางสองแพร่งของอนาคต\"การท่องเที่ยวไทย\" จับตาเลือกสภาอุตฯท่องเที่ยว
 

logoline