svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ก.แรงงาน" เร่งตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยา แรงงาน จากเหตุอาคารถล่ม ใน จ. พิษณุโลก

02 ธันวาคม 2565

ก.แรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่ เร่งลงพื้นที่ ตรวจสอบสิทธิ์ตามกฎหมาย เยียวยาแรงงาน ที่เสียชีวิต และ บาดเจ็บ จากเหตุ อาคารก่อสร้างถล่ม ใน จ.พิษณุโลก พร้อมตรวจสอบ นายจ้าง ว่าปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ หรือไม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้สั่งการ ให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานลงพื้นที่ เข้าดูแลช่วยเหลือ ด้านสิทธิประโยชน์ ที่ญาติผู้เสียชีวิต ตลอดจนลูกจ้าง ที่ได้รับบาดเจ็บ พึงได้รับ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีอุบัติเหตุอาคารก่อสร้างถล่มทำลูกจ้างเสียชีวิต และ บาดเจ็บ ใน จ.พิษณุโลก

โดยจะเชิญนายจ้าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริง เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน รวมถึงประสานงานกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกแจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ตามกฎหมาย กับ ญาติผู้เสียชีวิต และ ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้ง ตรวจสอบว่า นายจ้างได้ปฏิบัติ อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อาทิ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานฯ , กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนายจ้าง และ ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากนายจ้าง และ เจ้าของสถานประกอบกิจการใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 และ 1546

"ก.แรงงาน" เร่งตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยา แรงงาน จากเหตุอาคารถล่ม ใน จ. พิษณุโลก

"ก.แรงงาน" เร่งตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยา แรงงาน จากเหตุอาคารถล่ม ใน จ. พิษณุโลก