svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ขายหมดเกลี้ยง ! หุ้นกู้บีทีเอส 20,000 ล้าน

30 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

บีทีเอส กรุ๊ป ประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ ส่งเสริมความยั่งยืน 20,000 ล้านบาท สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อการเติบโตอย่างมั่นคง และการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า

ผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่างท่วมท้นในการจองซื้อหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรอง เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม

โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย SLB ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้เป็นมูลค่า 13,000 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่า 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นการออกและเสนอขาย SLB ครั้งนี้รวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของภาคเอกชนในไทยที่มีมูลค่ามากที่สุดในคราวเดียว และหากรวมกับการออก SLB เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 มูลค่า 11,000 ล้านบาท คิดเป็นการออกหุ้นกู้ ส่งเสริมความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในปีนี้รวม 31,000 ล้านบาท

ซึ่งนับเป็นบริษัทเอกชนที่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปี 2565 อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนตามกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของบริษัทฯ

“บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังได้จัดเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมิติใหม่ของการลงทุนหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน"

ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้ลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม และต้องขอขอบคุณผู้ลงทุน

รวมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ทำให้การเสนอขายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และหลังจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนต่อไป 

สำหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดใดชุดหนึ่งหรือหลายชุดในวันออกหุ้นกู้ (ไม่รวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้ในทอดต่อ ๆ ไป) จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นคูปองแรบบิท ซีเล็คชั่น มูลค่า 200 (สองร้อย) บาท

ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นสินค้า และบริการ  หรือส่วนลด มูลค่า 200 บาท ในแอปพลิเคชันแรบบิท ซีเล็คชั่น แอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวมสารพัดไลฟ์สไตล์แกดเจ็ต (เว็บไซต์https://m.rabbitselection.com)

โดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรกำนัลผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566  โดยรายละเอียด เงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิ์ของสิทธิประโยชน์นี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับสิทธิประโยชน์

ส่วนผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทที่ปรากฏในเว็บไซต์ https://www.btsgroup.co.th/storage/update/newsevent/2022/10/20221018-rabbit-th.pdf

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ปฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy)

ด้วยการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจ ที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน (ปี 2561-2564)

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก 2 ปีซ้อน จาก DJSI (DJSI Industry Leader) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral Transport ation Company จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย

logoline