svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ดัน"กัญชา-กัญชง" พืชเศรษฐกิจ-ปูทางสู่ทางการแพทย์

29 พฤศจิกายน 2565

“ทศพร” ถก “อนุทิน” ผลักดันกัญชง-กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริง เร่งวางแนวทางเพิ่มขีดแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ

นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เปิดเผยว่า  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแนะนำสมาคมฯ และคณะกรรมการของสมาคมฯ   พร้อมหารือปรึกษาการดำเนินงานของสมาคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของภาครัฐ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชาว่า ต้องการให้เป็นศูนย์รวมของธุรกิจในอุตสาห กรรมพืชกัญชงและกัญชาตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ จนไปถึงปลายน้ำ

โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อการทำงานแบบบูรณาการของทั้งอุตสาหกรรม ตั้งแต่การปลูก การสกัด และการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากพืชกัญชงและกัญชา รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลกันในหมู่สมาชิก ทั้งด้านข้อกฎหมาย ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา

นายพงษ์สกร ดำเนิน  อุปนายกสมาคม  กล่าวว่า  สมาคมฯ ต้องการให้กำลังใจนายอนุทิน ผลักดันพืชกัญชงและกัญชา ให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ที่เน้นการใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสุขภาพองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอกาสในการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย รวมถึงตำรับยาสมุนไพรสมัยใหม่ไปสู่เวทีสากล

โดยสมาคมฯ ยังจะร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ที่พืชกัญชากัญชงมีต่อสุขภาพ และร่วมป้องกันการเข้าถึงของคนทั่วไปที่จะนำไปใช้ในเชิงสันทนาการด้วย ซึ่งก็ตรงกับที่ ฯพณฯ ท่านอนุทิน ได้เน้นย้ำในกรอบความคิดที่จะใช้กัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์ ในการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้สมาคมอยากเห็นความชัดเจนของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดปริมาณสารสำคัญจากพืชกัญชงและกัญชาในผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ซึ่งคุณสมบัติสารสำคัญของพืชกลุ่มนี้มีประโยชน์กับสุขภาพองค์รวม จึงอยากให้มีความชัดเจนและเพิ่มปริมาณส่วนประกอบเหล่านี้ได้มากขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับรายชื่อกรรมการสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา ที่เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมฯ นายพงษ์สกร ดำเนิน อุปนายกคนที่ 1 นายธนิสร บุญสูง อุปนายกคนที่ 2 นายยิ่งยศ จารุบุษปายน อุปนายกคนที่ 3

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ น.ส.พิมพ์พิชชา งามจิตสุขศรี กรรมการ นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการและที่ปรึกษา นายนิวัฒน์ สุริยะกมล กรรมการและที่ปรึกษา นายแดน เหตระกูล กรรมการและที่ปรึกษา นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการและปฎิคม/ประชาสัมพันธ์ น.ส.หิรัญรัศมิ์ มหาดิษย์ธดากุล กรรมการและเลขานุการ นายเอกฤกษ์ บุษกร กรรมการ (แทน) และนางณัฐชยา คุปตะพันธ์ กรรมการ (แทน)