svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รีบเช็กสิทธิ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คลัง ตรวจสอบสถานะไม่ผ่านกว่า 1 ล้านราย

26 พฤศจิกายน 2565
3.6 k

รีบเช็กสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ด่วนที่สุด หลังกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบสถานะล่าสุด ไม่ผ่านกว่า 1 ล้านราย ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ครบทีเดียวก่อนใคร

26 พฤศจิกายน 2565  ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กระทรวงการคลัง ได้ประกาศสานะการการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งเป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565


ผลตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 

ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย

ผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”


ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุด ทางด้าน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 พบว่า มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.)

 

เผยรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 5 อันดับแรก 

  • นครราชสีมา
  • อุบลราชธานี
  • กรุงเทพมหานคร
  • ขอนแก่น
  • ศรีสะเกษ

สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เพศหญิงร้อยละ 55.15
  • เพศชายร้อยละ 44.85
  • ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

 

โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวย้ำว่า

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566

 

สำหรับประชาชน ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมเช็กสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ >> คลิกที่นี่ หรือ https://welfare.mof.go.th >> คลิกที่นี่