svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สศช.คาด 'ท่องเที่ยว' หนุนจีดีพีปี 2565 โต 3.2%

21 พฤศจิกายน 2565

สภาพัฒน์เผยตัวเลขจีดีพีไทยไตรมาส 3 โต 4.5% แนวโน้มทั้งปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.2% โดยมีแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 5.7 แสนล้านบาท ขณะที่ปีหน้าคาดจีดีพีจะขยายตัวได้ 3.5%

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ดนุชา พิชยนันท์ เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565-2566 ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 4.5% จากไตรมาสที่ 2 ซึ่งขยายตัว 2.5%

สศช.คาด 'ท่องเที่ยว' หนุนจีดีพีปี 2565 โต 3.2%

โดยเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับตัวดีขึ้นเกือบทั้งหมด ทั้งการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน การส่งออก รวมถึงสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด และการเปิดท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น

 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ 3.2% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ในปี 2564 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 6.3% และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 3.6% ของ GDP

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามากว่า 10.2 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 5.7 แสนล้านบาท ในขณะที่ปีหน้าคาดว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศมากขึ้น คาดเข้ามากว่า 23.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งในปีหน้าการท่องเที่ยวจะเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

สศช.คาด 'ท่องเที่ยว' หนุนจีดีพีปี 2565 โต 3.2%

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3– 4% หรือประมาณ 3.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจาก การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และการขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร

 

ทั้งนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัว 3% ส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐขยายตัว 2.6% และ 2.4% ตามลำดับ และมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 1% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.5 – 3.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.1% ของ GDP