svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

18 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ตามส่องมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐและกรุงไทย ช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้ภาคอีสาน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 - 20 พ.ย. 2565 จังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย  ที่นอกจากจะเปิดบูธให้คำปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ยังมาพร้อมกับ สินเชื่อฟื้นฟูในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก และได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบสย.นานสูงสุด 10 ปี รวมทั้งมีสินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระจากน้ำท่วม ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น ลดดอกเบี้ย และสินเชื่อซ่อมแซมบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปี เพียง 3% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม 3 รายการ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมียอดขายมากกว่า  100 ล้านบาทต่อปีแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สามารถยื่นขอวงเงินสินเชื่อธุรกิจ เพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี 

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

ธนาคารออมสิน มีมาตรการที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการร่วมใจแก้หนี้เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อทั่วไป โดยลูกหนี้ที่เป็น NPLs กรณีปิดบัญชี มีทั้งยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้เต็มจำนวน ลดหนี้เงินต้นสูงสุด 20% หรือจ่ายเฉพาะเงินต้น กรณีผ่อนชำระธนาคารพักชำระเงินต้นให้ 1 ปี และลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPLs แต่ผ่อนไม่ไหว มีผ่อนปรนให้เลือกพักชำระเงินต้น หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อที่มีเฉพาะในช่วงจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/หาบเร่แผงลอย กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท/ราย ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35%ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยเปิดให้จองสิทธิ์ภายในงานวันละ 200 สิทธิ์เท่านั้น

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

ธนาคารธอส. ออกมาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ ลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ให้ผ่อนชำระเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ระยะเวลา 2 ปี แบ่งเป็นในเดือนที่ 1-10 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) ซึ่งถือเป็นการยกเว้นการคิดอัตราดอกเบี้ยนานที่สุดเท่าที่ธนาคารเคยออกมาตรการมาอีกด้วย ขณะที่เดือนที่ 11-18 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี และเดือนที่ 19-21 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี เดือนที่ 22-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี ทั้งนี้หากลูกค้าชำระเกินที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้า(ถ้ามี)

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

ธนาคารบสย. มีมาตรการ 3 สี คือ ม่วง เหลือง เขียว ตาม ช่วยลูกหนี้ค้ำประกันที่ประสบปัญหาการชำระหนี้  ผ่อนน้อย เบาแรง ผ่อนปรนลูกหนี้ 3 ระดับ ยืดหยุ่นตามความสามารถในการชำระหนี้ 1.ตัดเงินต้น หนี้ลด หมดเร็ว 2.ดอกเบี้ย 0% 3.ผ่อนนาน 7 ปี ยืดระยะเวลาลูกหนี้ให้ไปต่อได้ นอกจากนี้ บสย.ยังสนับสนุนการเติมทุน เสริมสภาพคล่อง ให้ SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ล่าสุด โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบัน หรือ BI 7 ร่วมกับธนาคารพันธมิตร วงเงิน 11,000 ล้านบาท พร้อมมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในงานฟรีค่าดำเนินการค้ำประกัน

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

 

 

 

 

ธนาคาร ธ.ก.ส. ที่มาพร้อมกับมาตรการช่วยเหลือลดภาระด้านหนี้สิน อาทิ การให้คำปรึกษาทางการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการชำระดีมีคืนพลัส มาตรการจ่ายดอกตัดต้น มาตรการผ่อนปรนและดูแลลูกค้า (Care Plus 65) มาตรการจ่ายน้อย ผ่อนคลายได้ลดดอกเบี้ย และมาตรการทางด่วนลดหนี้ พร้อมเติมทุนในการเสริมสร้างอาชีพในอัตราดอกเบี้ย 4% เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย นอกจากนี้ ยังมีโครงการชำระดีมีคืนพลัส สำหรับลูกค้าที่ชำระหนี้ถึงกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยคืนในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สูงสุดไม่เกินรายละ 2,000 บาท วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

EXIM BANK จัดเต็มมาตรการปลดล็อก “แก้หนี้” ยืดหนี้สูงสุด 12 เดือน ผ่อนดีมีคืน 2% ของดอกเบี้ยที่จ่าย พร้อมมาตรการพิเศษ อาทิ ตีโอนลดหนี้ ผ่อนน้อยยืดหนี้ จ่ายครบลดหนี้ ผ่อนครบยกดอกเบี้ย และตัดต้นก่อน ดอกเบี้ยไว้ทีหลัง ซึ่งสอดคล้องตามความสามารถในการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจเติมทุน “คนตัวเล็ก” ด้วยมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% ต่อปีใน 2 ปีแรก พร้อมสินเชื่อเติมทุน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ (EXIM Personal Biz) วงเงินกู้เริ่มต้นสูงสุด 500,000 บาท ผ่อนชำระนาน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผู้กู้จะได้รับเงินทุนเพิ่มเมื่อมียอดขายและผ่อนชำระดี รวมเป็นวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง (Brand New Export Financing) Start up ก็ส่งออกได้  สำหรับกลุ่ม Start-up และ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน และ สินเชื่อ EXIM Shield Financing มีเงินทุนสบายใจ ต่อให้โดนเบี้ยวหนี้ โดยEXIMBANKจะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย

ส่องโปร! “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” จ.ขอนแก่น รวมโปรเด็ดโดนใจเอาไว้ที่นี้

 

 

logoline