svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เช็กสิทธิ "บัตรคนจน" วันนี้วันสุดท้าย รีบแก้ไข"สถานะไม่ผ่าน"ก่อนเสียสิทธิ

17 พฤศจิกายน 2565
2.3 k

ลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ ปี 2565 วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการตรวจสอบและแก้ไขสิทธิที่ "ลงทะเบียนไม่ผ่าน" หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิประโยชน์

17 พฤศจิกายน 2565 การลงทะเบียน "บัตรคนจน" กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 ขณะนี้ได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "บัตรคนจน" หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565แล้ว โดยมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ จำนวน 22,293,473 ราย  

ประชาชน ลงทะเบียน "บัตรคนจน" หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
 

รีบแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง  ประกาศผลการลงทะเบียน พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จำนวนทั้งสิ้น 20,708,258 ราย

ขณะที่ ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,546,004 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

สำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านขั้นตอนตรวจสอบสถานะแล้ว ขอให้รอการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ในช่วงเดือนมกราคม 2566  การลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างประสิทธิภาพ แก้ปัญหาตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

เช็กสิทธิ "บัตรคนจน" วันนี้วันสุดท้าย รีบแก้ไข"สถานะไม่ผ่าน"ก่อนเสียสิทธิ

ส่วนผู้ที่ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองยื่นเอกสารเท่านั้น ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นี้เท่านั้น

ขอย้ำว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับ "บัตรสวัสดิการ" ไม่ใช่จำนวนคนจนในประเทศไทย แต่เป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้องการเข้าไปช่วยดูแลลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น  เป็นหนึ่งในนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นวาระสำคัญของชาติ
 
ขั้นตอนเช็กสิทธิและแก้ไขการ "ลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์"

สำหรับขั้นตอนและวิธีแก้ไขสถานะ "ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

1. เช็กสิทธิบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน ไม่ผ่าน ทางออนไลน์

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่  
 • ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน
 • คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
 • คลิก ตรวจสอบข้อมูล

 

2. เช็กสิทธิบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ดังนี้

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

เช็กสิทธิ "บัตรคนจน" วันนี้วันสุดท้าย รีบแก้ไข"สถานะไม่ผ่าน"ก่อนเสียสิทธิ

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงการคลัง