svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

อัปเดต คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ล่าสุดสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ ใครสนใจยังทัน

27 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ ทางแอปฯเป๋าตัง และเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เริ่ม 23 ก.ย. 65 จำนวนสิทธิคงเหลือ อัปเดตยอดล่าสุด

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ หรือรอบเก็บตกอีกประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 

 

 

 

 

สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com  ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น. หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

 

 

 

ล่าสุด ณ วันที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 10.15 น. มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 2,405,360 สิทธิ

 

อัปเดต คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ล่าสุดสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ ใครสนใจยังทัน

 

 

เงื่อนไขลงทะเบียนสำหรับประชาชน
 
•    มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
 
•    มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีบัตรประจำตัวประชาชน
 
•    ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 
 
•    ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 
โดยประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรอบใหม่นี้ได้ ทั้งประชาชน ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
 

ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้
 
ทั้งนี้ จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.
 

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ล่าสุดสิทธิคงเหลือเท่าไหร่

ขอขอบคุณที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

 

อัปเดตสิทธิล่าสุดเมื่อเวลา 11.20 น.วันนี้ 

อัปเดต คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ล่าสุดสิทธิคงเหลือเท่าไหร่ ใครสนใจยังทัน

logoline