svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ชี้แจง มาตรการลดค่า Ft ใช้ไฟฟ้าลักษณะใด เข้าเกณฑ์ได้รับส่วนลดค่าไฟรายเดือน

19 กันยายน 2565
654

ไขข้อสงสัย ใช้ไฟยังไงได้ส่วนลดตามนโยบายรัฐ เช็กเงื่อนไข รายละเอียดที่น่าสนใจและเราต้องรู้ ตามมาตการลดค่า Ft จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่กันยายน-ธันวาคม 2565 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องใช้ไฟกี่หน่วยถึงได้ส่วนลด รวบรวมคอข่าว ทำความเข้าใจง่ายๆ ให้ที่นี่ก่อนใคร

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่า Ft งวดใหม่ โดยการ ลดค่าไฟฟ้า ให้กับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ล่าสุด MEA ชี้แจงมาตรการส่วน "ลดค่า Ft"  ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 


การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วน "ลดค่า Ft" ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน กำหนดตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ดังนี้ 

ชี้แจง มาตรการลดค่า Ft ใช้ไฟฟ้าลักษณะใด เข้าเกณฑ์ได้รับส่วนลดค่าไฟรายเดือน

1.รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย
2.รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย
3.รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.3090 บาทต่อหน่วย
4.รายที่ใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลด 0.1030 บาทต่อหน่วย 

 


MEA จะคำนวณ ส่วนลดค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และให้ส่วนลดค่า Ft ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ 
 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลมาตรการส่วนลดทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th, Application MEA Smart Life และสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news

 

ผู้ที่สงสัย สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ชี้แจง มาตรการลดค่า Ft ใช้ไฟฟ้าลักษณะใด เข้าเกณฑ์ได้รับส่วนลดค่าไฟรายเดือน