svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ครม. ไฟเขียว มาตรการช่วยค่าไฟ 4 เดือน 301-500 หน่วย ลดสูงสุด 75%

13 กันยายน 2565
3.5 k

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว อนุมัติมาตรการช่วยค่าไฟ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ลดสูงสุดร้อยละ 75 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 65 ใช้งบกลางกว่า 9,100 ล้านบาท

13 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวเนชั่นออนไลน์ รายงานว่า มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเป็นครั้งที่ 3

 

ที่ ประชุม ครม. มีมติอนุมัติ มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า ของกระทรวงพลังงาน สาระสำคัญ ระบุว่า การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน โดยให้ ส่วนลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้ง ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานของกองทัพเรือ

ครม. ไฟเขียว มาตรการช่วยค่าไฟ 4 เดือน 301-500 หน่วย ลดสูงสุด 75%

เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

1 กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได ในอัตราร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 75 ดังนี้

2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 75 คือ จำนวน 51.50 สตางค์ต่อหน่วย

2.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 45 คือ จำนวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย และ

2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 15 คือ จำนวน 10.30 สตางค์ต่อหน่วย

ครม. ไฟเขียว มาตรการช่วยค่าไฟ 4 เดือน 301-500 หน่วย ลดสูงสุด 75%

โดยได้กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น ประมาณ 21.4695 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,282.103 ล้านบาทต่อเดือน (ประมาณ 9,128.41 ล้านบาท สำหรับ 4 เดือน) นอกจากนี้ จะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 2,282.103 ล้านบาท สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2565 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 6,846.309 ล้านบาท สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565

ครม. ไฟเขียว มาตรการช่วยค่าไฟ 4 เดือน 301-500 หน่วย ลดสูงสุด 75%

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่า FT งวดใหม่ โดยการ ลดค่าไฟฟ้า ให้กับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน 2 กลุ่ม ซึ่งจะใช้เงินงบกลางประมาณ 9,000 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2565-2566

 

“หลังจากผ่านการเห็นชอบจากครม.แล้วการเริ่มต้น ลดค่าไฟฟ้า น่าจะเริ่มได้ทันในบิลค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2565 นี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินจากกรอบที่กำหนดไว้ ส่วนในช่วงต่อไปหลังจากหมดมาตรการแล้ว ก็คงต้องมาดูกันต่อไปว่าจะทำยังไง เพราะตอนนี้ราคาพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ยังมีแนวโน้มสูง”

 

"สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องการประหยัดพลังงาน ที่ผ่านมาได้เดินสายพูดเรื่องของการขอคงวามร่วมมือคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน หากประหยัดลงได้ 10-20% ก็ช่วย ลดค่าไฟฟ้า ลงได้มาก และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ แต่อย่างไรก็ดีเรื่องของสถานการณ์พลังงานตอนนี้รัฐบาลก็ยังต้องติดตามใกล้ชิด เพราะแนวโน้มราคายังคงสูงอย่างต่อเนื่อง" นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

ครม. ไฟเขียว มาตรการช่วยค่าไฟ 4 เดือน 301-500 หน่วย ลดสูงสุด 75%