svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สรุปจบที่นี่ มาตรการช่วย "ค่าไฟ ก๊าซหุงต้ม" ชง ครม. อนุมัติวันนี้ (13ก.ย.)

13 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สรุปมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย โดย กระทรวงพลังงาน ชงเข้าที่ประชุมครม.อนุมัติวันนี้ (13 ก.ย.) เงื่อนไขและรายละเอียดมีอะไรบ้าง ?

13 กันยายน 2565 จ่อช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า และ ก๊าซหุงต้ม โดย กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า การประชุม ครม.13 ก.ย.นี้จะมีการพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้างวด กันยายน-ธันวาคม ที่ปรับขึ้น ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 500 หน่วย รวม 4 เดือน และมาตรการขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตดีเซลที่ปัจจุบันปรับลด 5 บาทต่อลิตรที่จะสิ้นสุด 20 ก.ย.นี้เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน


 

" รัฐไม่อาจใช้เงินในการดูแลหรือแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด เพราะต้องรักษาวินัยทางการเงิน เพราะไม่ใช่แค่รอดแต่บอบช้ำ จึงทำได้แบบประคับประคองแล้วรอดไปด้วยกันทุกด้านโดยเฉพาะการเงินแล้วก้าวไปอย่างเข้มแข็ง โดยค่าไฟจะดูแลผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 500 หน่วยโดยจะใช้งบกลางปี 65-66 มาสนับสนุน ในส่วนของการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลคลังจะเป็นผู้เสนอ ส่วนตัวเลขจะมีการปรับเปลี่ยนลดลงหรือเท่าเดิมคงต้องรอติดตาม " 

สุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาวน์

สำหรับ "มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า" ที่ กระทรวงพลังงาน จะนำเสนอนั้น ประกอบด้วย  

   แนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน   

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง

  • ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย (ประกอบด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนพฤษภาคม 2565 - สิงหาคม 2565 จำนวน 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565 จำนวน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565


2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301 - 500 หน่วยต่อเดือน

  • ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 แบบขั้นบันได 15 - 75%

 

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการตามแนวทางช่วยเหลือกลุ่ม (1) และ (2) ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 89% ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย


นอกจากนี้จะดำเนินการให้ครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วย

ครม. จ่อเคาะมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย

ด้านการช่วยเหลือเรื่อง ราคาก๊าซหุงต้ม จะขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้ม โดยขยายเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ดังนี้

  • ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายนนี้ ให้ต่อไปอีก 3 เดือน 


สำหรับในส่วนลดที่เพิ่ม 55 บาท/คน/3 เดือน คาดว่าจะสามารถใช้ได้ช่วงปลายเดือนตุลาคม  2565 โดยกระทรวงพลังงานจะแจ้งกำหนดที่แน่นอนเมื่อได้รับงบกลางปี 2566 แล้ว
 

ครม. จ่อเคาะช่วยเหลือราคาค่าก๊าซหุงต้ม

 

logoline