svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

โค้งสุดท้าย "คนละครึ่งเฟส 5" รีบใช้ครั้งแรก ก่อนถูกตัดสิทธิวันนี้ (14 ก.ย.)

โค้งสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" ภายในเวลา 22.59 น. วันนี้ (14ก.ย.) เตือนผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 1.92 คน ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรก หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที ล่าสุดเงินสะพัด 1.77 หมื่นล้านบาท

14 กันยายน 2565 "คนละครึ่งเฟส 5" ใช้จ่ายผ่าน แอปฯเป๋าตัง เงินสะพัด 1.77 หมื่นล้านบาท ล่าสุดนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น.  เปิดเผยว่า ยอดใช้จ่ายโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ทำเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจแล้วมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯจำนวน 21.96 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 17,767.8 ล้านบาท 

ย้ำผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งแรก ประมาณ 1.92 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการ ต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลา 22.59 น. วันที่ 14 ก.ย.นี้ หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ

 

คนละครึ่งเฟส 5 เงินสะพัด 1.22 หมื่นล้านบาท

ขณะที่ นายพรชัย รีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการ"คนละครึ่งเฟส 5" 
 

ข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น.มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.73 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 20,406.7ล้านบาทโดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.81ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม2,352.9ล้านบาท 
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 817,431คน และมียอดใช้จ่ายสะสม162.4ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯจำนวน 21.96 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 17,767.8 ล้านบาท แบ่งเป็น
  • มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4(ประชาชนรายใหม่ฯ)จำนวน 147,902คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 123.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 22.10ล้านคน
  • มียอดใช้จ่ายรวม17,891.4ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 9,067.2ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,824.2ล้านบาท

 

คนละครึ่งเฟส 5 เงินสะพัด 1.22 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม "คนละครึ่งเฟส 5" แบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม6,798.0ล้านบาทร้านธงฟ้า 4,000.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 904.2 ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 5,890.5 ล้านบาทร้านบริการ 282.5 ล้านบาทและกิจการขนส่ง 15.8 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ มีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 24.02 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.82 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.36 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.94หมื่นราย

 


การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" มียอดใช้จ่ายสะสม 568.1ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 292.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 275.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.84 หมื่นรายสำหรับผู้ได้รับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ จึงขอเชิญชวนผู้ด้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อีกประมาณ 4.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มใช้จ่ายในโครงการโดยเร็วเพื่อรักษาสิทธิในโครงการ โดยเมื่อเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 22.59 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

โค้งสุดท้าย \"คนละครึ่งเฟส 5\" รีบใช้ครั้งแรก ก่อนถูกตัดสิทธิวันนี้ (14 ก.ย.)