svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ดีเดย์วันนี้บังคับใช้ 'กฎหมายลิขสิทธิ์' ฉบับใหม่

23 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ส่งผลให้สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีและขยายอายุความคุ้มครองภาพถ่ายไปตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์และต่อเนื่องไปอีก 50 ปีหลังจากเสียชีวิต

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่                    มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ ส่งผลให้สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทันที และขยายอายุความคุ้มครองภาพถ่ายไปตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์และต่อเนื่องไปอีก 50 ปีหลังจากเสียชีวิต พร้อมเพิ่มบทลงโทษผู้ผลิต/ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ นักลงทุน หนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาล

ดีเดย์วันนี้บังคับใช้ \'กฎหมายลิขสิทธิ์\' ฉบับใหม่

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้สำเร็จ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น

การปรับปรุงข้อกฎหมายให้เท่าทันการค้ายุคดิจิทัล และยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล โดยเจ้าของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook YouTube สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากมาตรการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้ขยายอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ชาวไทยรวมถึงทายาทได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว โดยสอดคล้องกับหลักสากลและรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกลำดับที่ 113 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุ เชื่อมั่นว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ของศิลปินไทย ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ โดยจัดให้มีการสัมมนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

และประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากศิลปินผู้สร้างสรรค์หรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-5475191”

logoline