svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

2 โครงการรักษาเสถียรภาพ กยท.มั่นใจ "ยาง" พืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต

19 สิงหาคม 2565

กยท.เผยสถานการณ์ในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้าย แม้แกว่งตัวตามตลาด แต่ยังมีแนวโน้มที่ดี เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน 2 โครงการรักษาเสถียรภาพราคา ช่วย ชาวสวนยาง มั่นใจ ปัจจัยเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในอนาคต หนุนความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นแน่นอน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ  การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ยางในไตรมาสที่ 3 และ4 ของปี 2565 ว่า จะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ราคายังเป็นไปตามกลไกทางการตลาดอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ ต้องการยอมรับว่า ปัจจัยภายนอกประเทศ  โดยเฉพาะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และความขัดแย้งระหว่างไต้หวัน จีน และสหรัฐ มีผลโดยตรงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก  ประกอบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ยางมากที่สุดมีการชะลอลง

 

ในขณะที่การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้การใช้ถุงมือยางลดลง แต่ในขณะเดียวกัน หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีการคลายล็อก ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยว ภาคการขนส่ง มีการขยายตัว ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น หนังยางชนิดต่างๆ เป็นต้น  ในชีวิตประจำวันมีความต้องการใช่้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงยังทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ แม้จะมีการแกว่งตัวบ้างก็ตาม แต่ก็ช่วงแคบๆ 

2 โครงการรักษาเสถียรภาพ กยท.มั่นใจ "ยาง" พืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพ กยท.ยังคงดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางต่อเนื่อง 2 โครงการคือ  โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง  โดย กยท.จำดำเนินการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพารา เพื่อไม่ให้ราคาเกิดการผันผวนมากเกินไป เป็นไปตามกลไกการตลาด   และโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  เพื่อชะลอปริมาณลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดในช่วงนี้  รวมทั้งเพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีสภาพคล่องทางการเงินในระหว่างการอขายผลผลิต

2 โครงการรักษาเสถียรภาพ กยท.มั่นใจ "ยาง" พืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต

ทั้งนี้ กยท.มั่นใจว่า จากสถานการณ์ยางในปัจจุบันและการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว จะทำให้ยางมีเสถียรภาพมากขึ้น และเป็นการยกระดับราคาซื้อขายยางในตลาด รวมทั้งทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นไปตามกลไกตลาดอีกด้วย

“แม้ขณะนี้ราคายางจะทรงตัว แต่ยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ และหากพิจารณาจากความต้องการใช้ยางกับปริมาณผลผลิตแล้ว จะเห็นได้ผลผลิตในตลาดโลกยังมีน้อยกว่าความต้องการถึง 604,000 ตัน  ซึ่ง ANRPC วิเคราะห์ว่า ในปี 2565  ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 14.420 ล้านตัน และปริมาณการใช้ยางอยู่ที่ 15.204 ล้านตัน

 

นอกจากนี้ จากการดำเนินนโยบายลดภาษีรถใหม่ของจีน คาดว่าจะทำให้ยอดขายรถเพิ่มขึ้น 24% ประกอบกับความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้การผลิตรถ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ความต้องการยางจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% อีกด้วย ขณะนี้เดียวกับธนาคารโลกได้ประกาศค่า PMI ซึ่งเป็นดัชนีชี้นำ GDP ของประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา หลายประเทศยังอยู่เหนือระดับ 50 หรือใกล้เคียง ทั้งนี้หากมีค่า PMI มากกว่า 50 หมายถึงเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวจากระดับปัจจุบัน  โดยประเทศสหรัฐอยู่ที่ 52.20  ประเทศญี่ปุ่น 52.10  ยุโรป อยู่ที่ 49.80 และประเทศจีน 49.00 ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวจึงการคาดการณ์ราคายางในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

2 โครงการรักษาเสถียรภาพ กยท.มั่นใจ "ยาง" พืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต

สำหรับผลผลิตยางในประเทศไทย ปริมาณผลผลิตยางในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย   โดยผลผลิตในเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 451,955 ตัน ในขณะที่เดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 455,932 ตัน

ขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตยางทั้งปีลง 1% จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี โดยมีผลผลิตยางเป็นเนื้อยางแห้งเท่ากับ 4.799 ล้านตัน และคาดว่าการส่งออกจะอยู่ที่ 4.275 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางไปปลูกพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะทุเรียนมากขึ้น ประกอบกับฝนตกหนักในช่วงไตรมาสที่ 3 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากท่วมสวนยาง  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อีสานและตะวันออก พร้อมทั้งให้ระวังตรวจสอบการระบาดโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่มักจะมาพร้อมกับความชื่นอีกด้วย

2 โครงการรักษาเสถียรภาพ กยท.มั่นใจ "ยาง" พืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต