svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รัฐบาลชู ออมเงินผ่านกอช.วันละ30บาท สู่บำนาญเดือนละ 3,000 บาท

08 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลส่งเสริมการออมของประชาชนรายย่อย ผ่านกอช.เพียงวันละ 30 บาท สู่บำนาญเดือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ มีข่าวดีสำหรับสมาชิกที่หยุดส่งเงินเหตุผลกระทบจากโควิด-19 ยังไม่เสียสิทธิใดๆ

8 กุมภาพันธ์  2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต สร้างวินัยการออมในทุกช่วงวัย โดยมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกลไกส่งเสริมการออมของประชาชนรายย่อย ผ่านการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะได้บำนาญเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 

 

 

รัฐบาล จะจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ที่นำส่งเงินออมตามระดับอายุของผู้เป็นสมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินสะสม ซึ่งในช่วงปี 2561 จนถึงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 มีอัตราการเติบโตของสมาชิก และการนำเงินส่งออมเข้ากองทุนฯ จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 จากยอด 6.1 แสนคน ณ ปัจจุบันจำนวน 2 ล้านกว่าคน แต่ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด จึงทำให้สมาชิกมีรายได้ลดลง ประมาณ 50% หยุดการนำส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวมาข้างต้น
 

ทั้งนี้ รัฐบาลขอย้ำให้ประชาชนสบายใจว่า หากสมาชิกไม่สามารถส่งเงินออมสะสมทุกเดือน หรือไม่สามารถส่งได้เท่ากันในทุกๆเดือน กอช. จะยังคงสิทธิความเป็นสมาชิก เพียงแต่จะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ และเมื่อมีรายได้เพียงพอต่อการออมก็ขอให้กลับมาส่งเงินสะสม เพื่อชดเชยส่วนที่ได้ขาดส่งไป เพราะหากมีเงินออมน้อยจะทำให้ได้รับเงินบำนาญน้อย

 

และในปี 2565 กอช. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนวาระการออมแห่งชาติ ผ่านการแก้กฎหมาย เพื่อจูงใจให้สมาชิกเข้ามาออมเพิ่ม โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือ การขยายอายุให้สมาชิกเข้ามาออมได้จาก 60 ปี เป็น 65 ปี และแก้กฎหมายให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 สามารถเข้ามาเป็นสมาชิก กอช. ได้ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการออมได้มากขึ้น และรองรับสังคมสูงวัยอีกด้วย โดยขณะนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอช.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาในระดับนโยบายต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังจะมีการแก้กฎหมายให้สมาชิกที่เกษียณอายุและเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย สามารถเลือกรับบำเหน็จได้ จากเดิมกฎหมายระบุให้รับบำนาญได้อย่างเดียว

สำหรับประชาชนผู้ประกอบการอาชีพอิสระ หรือเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นการออม รัฐบาลขอเชิญชวนให้มาเริ่มต้นการออมกับกอช. ยกตัวอย่างผลตอบแทนที่น่าสนใจ อาทิ วัยทำงานเริ่มออมเมื่ออายุ 30 ปี วันละ 30 บาท จะมีเงินออมรวมประมาณปีละ 10,800 บาท พร้อมได้รับเงินสมทบจาก กอช. เพิ่มตามช่วงอายุ 600 บาท สูงสุด 1,200 บาทต่อปี ทั้งนี้ หากคิดเงินสมทบเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยได้รับเพิ่มโดยประมาณ 3.5% ต่อปี เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญตลอดชีพประมาณเดือนละ 3,000 บาท

รัฐบาลชู ออมเงินผ่านกอช.วันละ30บาท สู่บำนาญเดือนละ 3,000 บาท

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอพพลิเคชัน กอช. รวมถึงหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านหรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชน ที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 

logoline