svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รีบเติมด่วน ! น้ำมันขึ้น "เบนซิน- แก๊สโซฮอล์" มีผลพรุ่งนี้

รีบเติมด่วน !! แจ้งปรับราคาน้ำมัน "เบนซิน –แก๊สโซฮอล์" ขณะดีเซลราคาคงเดิม มีผล 28 ม.ค. 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (27 ม.ค. 65)  "โออาร์และบางจาก" แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50-60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงราคาเดิม (ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

 

โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซิน ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร 

 E20 และ E85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

 

รีบเติมด่วน ! น้ำมันขึ้น \"เบนซิน- แก๊สโซฮอล์\" มีผลพรุ่งนี้

รีบเติมด่วน ! น้ำมันขึ้น \"เบนซิน- แก๊สโซฮอล์\" มีผลพรุ่งนี้