svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์เชียงใหม่เผยเนื้อหมูหายไปจากตลาดร้อยละ50

18 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พาณิชย์เชียงใหม่ ระบุหลังเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เนื้อสุกรภาคเหนือลดลงร้อยละ 50 จากความต้องการวันละ 6,000-7,000 ตัว ต้องนำเข้ามาจากภาคอื่น ทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่ม กำชับผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน หากพบสินค้าราคาแพงสามารถร้องเรียนไปที่ 1569

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศมีราคาแพงขึ้น และบางพื้นที่เนื้อหมูขาดตลาด ที่จ.เชียงใหม่

 

นางพนิดา วานิรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบการราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ได้กำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ณ จุดขาย เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

 

 

พาณิชย์เชียงใหม่เผยเนื้อหมูหายไปจากตลาดร้อยละ50

 

 

สำหรับมาตรการกำกับดูแลการจำหน่ายเนื้อหมู ที่ปรับราคาสูงขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 64 เป็นต้นมา จากโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้เนื้อหมูในตลาดมีราคาสูงขึ้น จึงได้ออกมาตรการ ห้ามไม่ให้ส่งหมูมีชีวิตออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้มีเนื้อหมูเพียงต่อผู้บริโภคภายในประเทศ และให้ผู้เลี้ยง ที่ครอบครองหมูมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป แจ้งราคาต้นทุน ปริมาณคงเหลือ และแจ้งการขนย้าย เพื่อควบคุมราคาสินค้า

ในช่วงสถานการณ์ปกติความต้องการเนื้อหมูในภาคเหนือ วันละประมาณ 6,000-7,000 ตัว แต่หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากโรคระบาด ปริมาณลดลงร้อยละ 50 แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการนำเนื้อหมูจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้ามาในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งทำให้ต้นทุนของเนื้อหมูชำแหละสูงขึ้นจากค่าขนส่ง

 

  พาณิชย์เชียงใหม่เผยเนื้อหมูหายไปจากตลาดร้อยละ50

 

 

ดังนั้น พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชน ด้วยการกำหนดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง 10 จุด ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท 

 

ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้านชัยพัฒน์พลัส ตลาดประตูเชียงใหม่ ร้านเจ้น้อย ตลาดเมืองใหม่ ร้านยอดเงิน สาขาเวียงพิงค์ ร้านเจ๊ถนอม ตลาดแม่เหียะ ร้าน SK สาขาหางดง ต.แม่เหียะ ร้านยอดเงิน สาขาช่อยใต้ ในเขตพื้นที่ อำเภอสันทราย ร้านเจ้ตุ๊ สันทราย ตลาดแม่โจ้ ร้าน SK สาขาแม่โจ้ อ.สันทราย ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ร้านยอดเงิน สาขาแช่ช้าง สันกำแพง ในพื้นที่อำเภอหางดง ร้านโจโจ้หมูสด หางดงตลาดหางดง

พาณิชย์เชียงใหม่เผยเนื้อหมูหายไปจากตลาดร้อยละ50

 

สำหรับราคาไข่ไก่ ได้ขอความร่วมมือให้สมาคมไก่ไข่ตรึงราคาไข่ไก่คละขนาดหน้าฟาร์มฟองละ 2.90 บาท ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดราคาขายปลีกที่เหมาะสม โดย ไข่เบอร์ 0 ราคาฟองละไม่เกิน 4.30 บาท เบอร์ 1 ราคาฟองละ 4 บาท เบอร์ 2 ราคา 3.70 บาท เบอร์ 3 ราคา 3.50 บาท เบอร์ 4 ราคา 3.30 บาท และ เบอร์ 5 ราคา 3.10 บาท

 

พาณิชย์เชียงใหม่เผยเนื้อหมูหายไปจากตลาดร้อยละ50

 

โดยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสำรวจราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง พบว่าราคาขายปลีกยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ยังไม่มีการขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค หากพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่กำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่ 1569     

 

logoline