svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ทวิตเตอร์" แห่ติด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ปมร้านค้าโดนเรียกคืนนับล้าน

10 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ทวิตเตอร์" ร้อนเป็นไฟชาวเน็ตติด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ หลังก.คลังส่งหนังสือเรียกเงินคืนจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐหลายล้านบาท

10 ตุลาคม 2564 จากกรณีที่ กระทรวงการคลังส่งเอกสารเรียกเงินคืนจากเจ้าของร้าน โครงการเราชนะ จำนวนหลายล้านบาท ส่งผลให้วันนี้ในทวิตเตอร์มีได้ชาวเน็ตร่วมกันติดแฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการออกมาเรียกเงินคืนของรัฐบาลเนื่องจากมองว่าป็นเงินเยียวยาที่ให้ได้ให้แก่ประชาชน ประชาชนสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายค่าอะไรก็ได้  เนื่องจากบางคนมีความจำเป็นไม่เท่ากัน

 

\"ทวิตเตอร์\" แห่ติด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ปมร้านค้าโดนเรียกคืนนับล้าน

 

ในขณะเดี่ยวกันยังมีกรณีสแกนข้ามจังหวัด ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นเพราะในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก เนื่องจากตลาดถูกปิด พ่อค้าแม่ค้าต้องหันมาขายของออนไลน์มากขึ้น

ส่วนกรณีการแลกเป็นเงินสด นั้นเนื่องจากประชาชนไม่ได้มีแค่ค่ากินที่ต้องจ่ายอย่างเดียว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยซึ่งไม่สามารถสแกนจ่ายได้ อีกทั้งบางคนตกงาน บางคนขายไม่ได้ทำให้ต้องแลกเป็นเงินสดออกมาใช้

 

โดยความคิดเห็นบนทวิตเตอร์ ในแฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังมีหนังสือเรียกเก็บเงินจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้สิ่งที่ชาวเน็ตออกมาทวิตข้อความนั้นเพื่อเรียกร้องให้ ร้านค้าที่ขายจริง ไม่โดนเรียกเงินคืนเป็นแสนเป็นล้าน เพราะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนได้รับหนังสือการเรียกคืนเงินจากรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากพอสมควร

\"ทวิตเตอร์\" แห่ติด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ปมร้านค้าโดนเรียกคืนนับล้าน

อย่างไรก็ตามสำหรับการเรียกเงินคืนของกระทรวงการคลังนั้น เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการรับแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ โดย โครงการฯได้รับการแจ้งเบาะแสและหลักฐาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบธุรกรรมการรับชำระเงินแล้วพบว่ามีความผิดปกติสอดคล้องตามหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับแจ้ง

\"ทวิตเตอร์\" แห่ติด #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ปมร้านค้าโดนเรียกคืนนับล้าน

จึงได้ระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกชำระเงินคืนจากโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

logoline