svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

อรอร ซื้อหุ้น EE บิ๊กล็อต ราคาบวก4 วันติด ล่าสุดอยู่ที่ 1.68 บาท

22 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

อรอร อัครเศรณี รายงานการซื้อหุ้น EE แบบบิ๊กล็อต ราคาพุ่ง 5% อยู่ที่ 1.68 บาท ปรับตัวขึ้น 4 วันติดต่อกัน เตรียมบันทึกรายได้จากการขายโรงไฟฟ้า SSUT มูลค่า 1.24 พันล้าน หลังคาดผู้ถือหุ้นทุกรายส่งหนังสือยินยอมขายหุ้นภายใน 30 ก.ย. นี้

22 กันยายน 2564 มีรายงานว่า นางสาว อรอร อัครเศรณี ได้รายงานการซื้อหุ้น บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)หรือ  EE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 แบบ Big Lot จำนวน 563,099,800 หุ้น หรือ 20.26 %  ในราคาสูงสุดถึงหุ้นละ 1.69 บาท

 

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย นางสาว อรอร เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของบริษัทฯ ในทันที ครองหุ้น EE ที่กำลังมาแรงกว่า 588,604,800 หุ้น หรือคิดเป็น 21.17 %

 

ด้วยมองว่าการเบนเข็มดำเนินธุรกิจใหม่ของ EE จากธุรกิจพลังงานกลับสู่เกษตรกรรมซึ่งเคยดำเนินงานมาแล้วอย่างประสบความสำเร็จในอดีตเป็นการปรับตัวของธุรกิจที่น่าสนใจ มีสีสัน และเชื่อว่าจะสะท้อนเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ในอนาคต

อรอร ซื้อหุ้น EE บิ๊กล็อต ราคาบวก4 วันติด ล่าสุดอยู่ที่ 1.68 บาท

สำหรับ ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น EE วันที่ 21 ก.ย.64 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด ล่าสุด ณ เวลา 10.58 น. ราคาอยู่ที่ 1.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 5% โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น ติดต่อกันเป็นวันที่ 4  วันทำการ  ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.75% จากราคาปิดวันที่ 15  ก.ย.  อยู่ที่ 1.49 บาทต่อหุ้น


ทั้งคาดว่าเกิดจากนักลงทุนคาดหวังผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายเงินลงทุน ใน บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำนวน 7,297,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ SSUT ให้แก่บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในราคามูลค่ารวมเท่ากับ 1,246.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 170.76 บาท ซึ่งเตรียมจะโอนหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ

อรอร ซื้อหุ้น EE บิ๊กล็อต ราคาบวก4 วันติด ล่าสุดอยู่ที่ 1.68 บาท

สำหรับขณะนี้รอคำยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้น EE ฝ่ายตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น SSUT ในการทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน จากที่มีบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน โดยคาดว่าจะได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายภายในวันที่ 30 ก.ย.2564

 

อรอร ซื้อหุ้น EE บิ๊กล็อต ราคาบวก4 วันติด ล่าสุดอยู่ที่ 1.68 บาท

logoline