svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เดินหน้า Single Gateway

01 ตุลาคม 2558
3.7 k

นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ปริญญา หอมอเนก วิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านนโยบายซิงเกิลเกตเวย์ว่า สะท้อนได้ถึงความอ่อนแอของงานด้านไอทีของรัฐ