svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ก.ยุติธรรม ตั้ง "พงศ์เทพ เทพกาญจนา" ประธานคณะทำงาน ถอดบทเรียน "คดีหุ้น STARK"

กระทรวงยุติธรรมตั้ง "พงศ์เทพ เทพกาญจนา" เป็นประธานคณะทำงานถอดบทเรียน "คดีหุ้น STARK" แทน "พิชัย นิลทองคำ" ที่ยื่นลาออก ขณะที่ดีเอสไอ เตรียมขยายผลเอาผิดผู้ที่โอนและรับโอนเงินผิดกฎหมาย รวมถึงแจ้งข้อหาเพิ่มกรรมการบางราย ตามที่ ก.ล.ต. กล่าวหา

10 กรกฎาคม 2567 นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำโฆษกกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ พ.ต.ต.วรณัน  ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ และนายวิทยา นีติธรรม โฆษก ปปง. ร่วมกันแถลงความคืบหน้า คดีทุจริตหุ้น STARK คดีพิเศษที่ 57/2566 กรณีดังกล่าวดีเอสไอได้มีความเห็นทางคดี และส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 66 และต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 11 ราย 
ก.ยุติธรรม ตั้ง \"พงศ์เทพ เทพกาญจนา\" ประธานคณะทำงาน ถอดบทเรียน \"คดีหุ้น STARK\"
 

ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการจับกุม นายชนินทร์ อดีตผู้บริหาร STARK ที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญ ทำให้ปัจจุบันพนักงานอัยการ ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญาครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ต้องหาทุกรายอยู่ในการควบคุมตัวในเรือนจำ เพื่อรอการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรก ในวันที่ 14 ม.ค. 67 จนถึงนัดสุดท้ายในเดือน ธ.ค.68 

โดยในส่วนของความเสียหายในคดีอาญาคดีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 14,778 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ จำนวน 9,198 ล้านบาท และหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,580 ล้านบาท โดยที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ปปง. ได้มีการยึด /อายัดทรัพย์สินรวมจำนวนประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญา และศาลอาญาก็มีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินของบริษัท สตาร์คฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกส่วนหนึ่ง
"ชนินทร์ เย็นสุดใจ" อดีตผู้บริหาร STARK ผู้ต้องหารายสำคัญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีที่มีการโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน ที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินคดี กับบุคคลที่โอนและรับโอนโดยมิได้มีมูลหนี้ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการรับโอนเงินจากอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน คือนายศรัทธา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมร่วมกับสำนักงาน ปปง. เป็นคดีพิเศษที่ 32/2567 รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังมีการพิจารณาดำเนินคดีกับกรรมการบางรายเพิ่มเติม ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกล่าวหา 
ก.ยุติธรรม ตั้ง \"พงศ์เทพ เทพกาญจนา\" ประธานคณะทำงาน ถอดบทเรียน \"คดีหุ้น STARK\"

สำหรับประเด็นที่ รมว.ยุติธรรม มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิชัย นิลทองคำ เป็นประธานคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรมกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (STARK) นั้น เนื่องจากนายพิชัย แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการเป็นประธานคณะทำงานฯ ดังกล่าว 

รมว.ยุติธรรม จึงได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 171/2567 ลงวันที่ 9 ก.ค. 67 ยกเลิกคำสั่งเดิม และมีคำสั่งแต่งตั้ง นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงานฯ แทน และมีการเพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้ามาเป็นคณะทำงานฯ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาแผนประทุษกรรมกรณีดังกล่าวต่อไป 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม