svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์

01 พฤศจิกายน 2566
233

เลขาธิการ ปปง. ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลฯ คิกออฟ "ศูนย์ AOC 1441" ให้คำปรึกษา-แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยระงับ-อายัดบัญชีคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว

1 พฤศจิกายน 2566 ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง., ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), สำนักงาน กสทช., กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC ) หรือ AOC 1441 ในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัย online สำหรับประชาชน
เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์
โดยมีนายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ และนายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ร่วมพิธี
เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์

โดย ศูนย์ AOC 1441 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสแก่ประชาชน ในการช่วยดำเนินการระงับ อายัดบัญชีได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการระงับ อายัดบัญชีของคนร้ายให้ทันท่วงที รวมทั้งผู้เสียหายสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที
เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดยการใช้ระบบการติดตามสถานการณ์ สั่งการ ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามโจรออนไลน์อย่างบูรณาการและทันเวลา และใช้เทคโนโลยีพัฒนา Intelligent Assistant (IA) และ Intelligence based platform รวมถึงเทคโนโลยี AI และ Data scientists ทำให้เกิดการรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงทางออนไลน์
เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ AOC 1441 จะให้บริการเรื่องภัยออนไลน์แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพียงโทรสายด่วน 1441 โดยจะช่วยยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาภัยออนไลน์ และสามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว  และลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย 
เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์
เลขาธิการ ปปง. คิกออฟแล้ว "ศูนย์ AOC 1441" แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์